Językowa kreacja Kaszubów w utworze "Śpiewaj ogrody" Pawła Huellego

Izabela Kępka , Lucyna Warda-Radys

Abstract

The main objective of the article is to show the linguistic creation of Kaszubians in the Paweł Huelle’s novel Śpiewaj ogrody. Kaszubians in this novel is a primeval ethnic group that has a strong tradition and its own language. They are very hard-working people. Man are mostly fishing. A very important thing for them is faith (in God and natural powers). For Germans and Poles who live in Pomerania, Kaszubians are worse than them, they use a dialect. They are unable to write in Polish. They can only be servants. The linguistic creation of Kaszubians mainly serves as valuable lexicon, exclamations and rhetorical questions. Even though the stereotypical view on Kaszubian since the Middle Ages is negative, Paweł Huelle in Śpiewaj ogrody has a positive point of view. It’s a strong group, connected with tradition. The author shows how the tradition fades away, along with the ethnical group.
Author Izabela Kępka (FL / PPP)
Izabela Kępka,,
- Institute of Polish Philology
, Lucyna Warda-Radys (FL / PPP)
Lucyna Warda-Radys,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versionsThe linguistic creation of Kaszubians in the Paweł Huelle's novel "Śpiewaj ogrody"
Journal seriesJęzyk - Szkoła - Religia, ISSN 2080-3400, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol13
No2
Pages66-86
Publication size in sheets1
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie językowej kreacji Kaszubów w powieści Pawła Huellego Śpiewaj ogrody. Kaszubi w powieści to prastara grupa etniczna mająca silną tradycję i własny język. Są to ludzie bardzo pracowici. Mężczyźni zajmują się głównie pracą na morzu – łowieniem ryb. Ważną dla nich wartością jest wiara (w Boga i moce nadprzyrodzone). Dla Niemców i Polaków zamieszkujących Pomorze Kaszubi są grupą gorszą, posługującą się narzeczem. Kaszubi nie umieją pisać po polsku. Mogą wykonywać tylko prace usługowe. Językowej kreacji Kaszubów służą przede wszystkim leksyka wartościująca, wyliczenia, wykrzyknienia i pytania retoryczne. Mimo że stereotypowe spojrzenie na Kaszubów już od czasów średniowiecza jest negatywne, sposób ich prezentacji przez Pawła Huellego w powieści Śpiewaj ogrody można uznać za pozytywny. To silna grupa połączona wspólną tradycją. Autor ukazuje powolny koniec tej tradycji, który może doprowadzić do upadku wspólnoty etnicznej.
DOIDOI:10.26881/jsr.2018.2.05
URL http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/980/799
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Kepka_Izabela_Jezykowa_kreacja_Kaszubow_2018.pdf 1.73 MB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?