Uwagi nt. illokutywnej funkcji asertywnych aktów mownych

Jan Sikora

Abstract

Linguistic statements, which belong to a class of assertive speech acts, are frequently analyzed separately from their producers as verbal actions used to reflect reality, which are later submitted to the verification of compliance with that same reality. The article presents the results of a study of selected acts performed in certain situations taking into account the mutual relation of particular participants of communication. The aim of the study is to determine the illocutionary strength of assertive speech acts on the level of written language on the basis of certain genres of texts. Source texts used in the study consist of selected magazine publications issued on the Polish press market.
Autor Jan Sikora (WF / IFG)
Jan Sikora
- Instytut Filologii Germańskiej
Inne wersje tytułuRemarks about illocutionary function of assertive speech acts
Tytuł czasopisma/seriiLingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik, ISSN 2080-4814, (B 13 pkt)
Rok wydania2017
Nr21 (1)
Paginacja127-133
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
DOIDOI:10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.127-133
URL http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/0/Lingwistyka+Stosowana+21.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?