O spojrzeniach w "Jezusie z Nazarethu" Romana Brandstaettera

Edward Jakiel

Abstract

In this draft I create a preliminary presentation of the topic. This article is a kind of an outline of a larger whole. It indicates the essential parts of the main topic. It points out several important, interpretative theses. It orders the research material and suggests potential opportunities for analyses and studies. The looks in Jesus of Nazareth are ordered personally. They have different characters and meanings. There are looks that are trivial, everyday, ordinary. The characters of the tetralogy look at each other, look at Jerusalem and landscapes. But there are also special looks, by means of which the characters try to recognize who Jesus is. Many times Jesus looks at people and falls into an interpersonal relationship with them. The thesis of this outline is that the most important are those looks which help to realize who Jesus of Nazareth is. Therefore the looks as a "story" on Jesus complete the act of adoration, thanksgiving for the one, "WHO WAS AND WHO IS AND WHO WILL COME" (Rev. 4.8)
Author Edward Jakiel (FL / PPP)
Edward Jakiel,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versionsOn glances in Roman Brandstaetter's "Jezus z Nazarethu" (Jesus of Nazareth)
Journal seriesJęzyk - Szkoła - Religia, ISSN 2080-3400, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol12
No1
Pages29-48
Publication size in sheets0.95
Abstract in PolishW niniejszym szkicu dokonuję wstępnej prezentacji tematu. Artykuł ten jest rodzajem konspektu większej całości. Sygnalizuję w nim ważne dla podjętego tematu wątki, wskazuję kilka istotnych, interpretacyjnych tez. Porządkuję materiał badawczy i podsuwam potencjalne możliwości analiz i studiów. Spojrzenia w Jezusie z Nazarethu porządkuję personalnie. Maja one różny charakter i znaczenie. Są więc spojrzenia trywialne, codzienne, zwyczajne. Bohaterowie tetralogii patrzą na siebie, spoglądają na Jerozolimę i krajobrazy. Ale są też spojrzenia szczególne, w których bohaterowie starają się rozpoznać, kim jest Jezus. Wielokrotnie też Jezus patrzy na ludzi i wchodzi z nimi w relację interpersonalną. Teza niniejszego szkicu jest taka, że najważniejsze są te spojrzenia, które pomagają uświadomić, kim jest Jezus z Nazaretu. Spojrzenia zatem postaci „opowieści” na Jezusa dopełnia akt dziękczynnej adoracji za tego, „KTÓRY BYŁ I KTÓRY JEST, I KTÓRY PRZYCHODZI” (Ap 4,8).
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/501/174
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Jakiel_Edward_O_spojrzeniach_2017.pdf 1.79 MB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?