Współczesne dylematy poszukiwania nowego ładu gospodarczego

Krystyna Dziworska , Anna Górczyńska

Abstract

The paper containsthe authors’reflectionsconcerning CSR (Corporate Social Responsibility) in business.The need to formulate new rules of the game in the contemporary economy is considered with reference to economics, the humanities, and the authors’own knowledge and professional experience. In the face of the recent economic and social crises, moral and ethical scandalsas well asa tendency to strive for absolute power in business (oftentimes without respect for the law), the need has become apparent for model solutions which would preserve social responsibility through general economic optimization.
Author Krystyna Dziworska (FM / DIRE)
Krystyna Dziworska,,
- Department of Investments and Real Estate
, Anna Górczyńska (FM / DIRE / IU)
Anna Górczyńska,,
- Investment Unit
Other language title versionsContemporary dilemmas of the search for new economic governance
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol8
No2
Pages71-86
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishodpowiedzialność społeczna, ład gospodarczy
Keywords in Englishsocial responsibility, economic governance
Abstract in PolishPrzedłożony artykuł jest autorską refleksją nad problemem odpowiedzialności społecznej w działalności gospodarczej. Nawiązując do dorobku nauk ekonomicznych i humanistycznych, autorskiej wiedzy i doświadczeń zawodowych, rozważano kwestię potrzeby sformułowania nowych reguł gry we współczesnej gospodarce. W ostatnich latach, wobec globalizacji rynków, licznych kryzysów gospodarczych i społecznych, skandali moralno-etycznych w biznesie, tendencji ku władzy absolutnej, niekiedy bez poszanowania ładu konstytucyjnego, uzasadniona jest pilna potrzeba poszukiwań rozwiązań modelowych zbliżających nas ku optymalizacji ogólnogospodarczej z zachowaniem społecznej odpowiedzialności.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/06/5_K_Dziworska_A_Gorczynska_WG_2_2017_ZiE.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?