Spektroskopia w badaniach czwartorzędowych soli akrydyniowych

Alicja Kawecka , Karol Krzymiński

Abstract

n/a
Author Alicja Kawecka PBL
Alicja Kawecka,,
- Laboratory of Luminescence Research
, Karol Krzymiński PBL
Karol Krzymiński,,
- Laboratory of Luminescence Research
Pages180-183
Book Hubicki Zbigniew (eds.): Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa, t. 1, 2016, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie. Wydział Chemii, ISBN 978-83-945225-1-3
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-11-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*0
Cite
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back