Szelągi z czasów panowania Augusta III Sasa z badań archeologicznych Fortu Carré, Twierdza Wisłoujście w Gdańsku, sezon 2013. Interpretacja źródeł archeologicznych w kontekście zastosowanych metod konserwacji i analiz metaloznawczych

Anna Arutunow , Joanna Dąbal , Anna Jędrzejczak-Skutnik , Jacek Ryl

Abstract

n/a
Author Anna Arutunow
Anna Arutunow,,
-
, Joanna Dąbal (FH / IAiE)
Joanna Dąbal,,
- Instytut Archeologii i Etnologii
, Anna Jędrzejczak-Skutnik
Anna Jędrzejczak-Skutnik,,
-
, Jacek Ryl
Jacek Ryl,,
-
Other language title versionsShillings from the time of Augustus III reign from archaeological excavations of Fort Carré, Wisłoujście Fortress in Gdańsk, season 2013. Interpretation of archaeological sources in the context of applied methods of conservation and metallographic analyses
Journal seriesGdańskie Studia Archeologiczne, ISSN 1897-4120, (0 pkt)
Issue year2014
No4
Pages109-124
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishGdańsk, nowożytny, konserwacja, numizmatyka, fortyfikacje, analizy metaloznawcze, archeologia, mikroskopia elektronowa
Keywords in EnglishGdańsk, modern, conservation, numismatics, fortifications, metallurgic analyses, archaeology, electron microscopy
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 20-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 20-12-2017, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back