Wybrane problemy zarządzania różnorodnością pokoleniową - identyfikacja instrumentów i determinantów motywowania generacji Z w świetle badań empirycznych

Joanna Nieżurawska , Anna Dziadkiewicz

Abstract

The study was made according to the characteristics of each generation criterion: attitudes in the place of work and life priorities. The description has become the cause to identify the instruments of motivation as viewed by generation Z, Y and Z. The additional aim of the article is to prioritize using the importance index of from the generation Z’s perspective, as well as to identify the factors which determine the development. Theoretical analysis has been supported by selective empirical research. The research was conducted in June 2015 among 185 young employees (generation Z). The research results allowed to make a hierarchy of factors and to identify the factors which determine motivation. The paper presents some of the results.
Author Joanna Nieżurawska
Joanna Nieżurawska,,
-
, Anna Dziadkiewicz (FM / DMar)
Anna Dziadkiewicz,,
- Department of Marketing
Other language title versionsSelected problems of diversity and generation management - identification of instruments and determinants for motivation as viewed by generation Z - empirical study
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol23
No3
Pages661-670
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie różnorodnością pokoleniową, pokolenie X, pokolenie Y, pokolenie Z, instrumenty motywowania, determinanty motywowania
Keywords in Englishmanagement of generation diversity, generation x, generation Y, generation Z, instruments of motivation, determinants of motivation
Abstract in PolishW opracowaniu dokonano charakterystyki poszczególnych generacji według kryterium: postawy w miejscu pracy i priorytetów życiowych, które to stały się przyczynkiem do identyfikacji instrumentów motywowania pokolenia: X, Y oraz Z. Analiza teoretyczna została pogłębiona o własne badania empiryczne, które zostały przeprowadzone w czerwcu 2015 roku wśród 185 młodych pracowników reprezentujących generację Z. Wyniki badań pozwoliły na dokonanie hierarchizacji czynników motywujących oraz na identyfikację czynników determinujących systemy motywowania. Artykuł przedstawia fragment badań ankietowych.
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_3_2016_plik_na_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*10 (2020-02-23)
Additional fields
UwagiPłyta CD
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?