Radzenie sobie ze stresem oraz zachowania zdrowotne nastolatków w kontekście zachowań agresywnych

Joanna Koralewska-Samko , Katarzyna Sadowska , Magdalena Spryszyńska

Abstract

The aim of the research was to show a correlation between lifestyle choices and stress coping strategies versus the level of aggression among junior high students. The research was to find out whether there are any differences in the level of aggression, stress coping strategies in teenage boys and teenage girls. The research included 189 students from the Pomerania region. The research also aimed at constructing a psychological model that would make it possible to predict levels of aggression based on lifestyle choices and stress coping strategies. All the measured scales of lifestyle choices proved to be statistically relevant when it came to general levels of aggression. The research also showed that factors such as preventative behaviour, positive attitude, unloading the emotions and the use of psychoactive substances are predicators of aggressive behaviour.
Author Joanna Koralewska-Samko (FSS / IPsych / DPPFP)
Joanna Koralewska-Samko ,,
- Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
, Katarzyna Sadowska (FSS / IPsych)
Katarzyna Sadowska,,
- Institute of Psychology
, Magdalena Spryszyńska - [Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna]
Magdalena Spryszyńska ,,
-
- Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Other language title versionsCoping with stress and health behaviors of teenagers in the context of aggressive behavior
Journal seriesProgress. Journal of Young Researchers, ISSN 2543-8638, e-ISSN 2543-9928, (0 pkt)
Issue year2019
No6
Pages21-32
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishagresja, przemoc, adolescencja, zachowania zdrowotne, radzenie sobie
Keywords in Englishaggression, violence, adolescence, health behaviors, coping with
Abstract in PolishCelem badań było zbadanie zależności między zachowaniami zdrowotnymi i strategiami radzenia sobie ze stresem a agresywnością młodzieży gimnazjalnej. W badaniach podjęto próbę zbudowania odpowiedniego modelu, po-zwalającego przewidywać poziom agresji uczniów gimnazjów na podstawie wiedzy o ich zachowaniach zdrowotnych i sposobach radzenia sobie ze stresem. W sumie badania objęły grupę 189 uczniów z województwa pomorskie-go. Wszystkie badane skale zachowań prozdrowotnych okazały się statystycznie istotnie wpływać na poziom agresji ogólnej. W zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem istotny okazał się związek tylko trzech zmiennych z poziomem agresji: aktywnego radzenia sobie ze stresem, wyładowania negatywnych emocji i zażywania substancji psychoaktywnych. Badanie pozwoliło ostatecznie na stworzenie modelu z czterema predyktorami zachowań agresywnych i są to ta-kie czynniki, jak: zachowania profilaktyczne, pozytywne nastawienie psychiczne, wyładowanie oraz zażywanie substancji psychoaktywnych
DOIDOI:10.26881/prog.2019.6.02
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/Progress/article/view/4093/3418
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Koralewska_Samko_Joanna_Radzenie_sobie_ze_stresem_oraz_zachowania_zdrowotne_2019.pdf 589.55 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 06-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?