Polskie przedsiębiorstwa rodzinne : przełamanie stereotypów

Anna Maria Nikodemska-Wołowik , Katarzyna Gierczak-Grupińska

Abstract

The authors attempted to present some chosen crucial results of their nationwide empirical study carried out in 2015. A knowledge gap − noticed in existing publications focused on family firms’ area – was supposed to be bridged. The article concentrates on analysing the individual buyers’ perception of Polish family enterprises and their offer. Dynamic attitudes of the external stakeholders towards the family firms were exposed − the firms which were increasingly higher judged and more appreciated. Marketing communication activities of family firms, which displayed their identity, were considered as incoherent and demanding improvement. Some tools were proposed to refine their recognition and to create competitive advantage.
Author Anna Maria Nikodemska-Wołowik (FE / IIB)
Anna Maria Nikodemska-Wołowik,,
- Institute of International Business
, Katarzyna Gierczak-Grupińska
Katarzyna Gierczak-Grupińska,,
-
Other language title versionsPolish family enterprises : breaking stereotypes
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No460
Pages211-219
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzedsiębiorstwo rodzinne, interesariusze, konsumenci, tożsamość przedsiębiorstwa
Keywords in Englishfamily enterprise, stakeholders, consumers, firm’s identity
Abstract in PolishW niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia wybranych najistotniejszych wyników ogólnopolskich empirycznych badań własnych, zrealizowanych w 2015 r. Dążono do wypełnienia luki poznawczej, dostrzeżonej w dotychczasowych publikacjach, poświęconych problematyce rodzinnej przedsiębiorczości. Skoncentrowano się na ustaleniu, jak nabywcy indywidualni postrzegają polskie przedsiębiorstwa rodzinne i ich ofertę. Zwrócono uwagę na dynamikę postaw interesariuszy zewnętrznych wobec tych podmiotów, coraz wyżej ocenianych i docenianych. Działania przedsiębiorstw rodzinnych z zakresu komunikacji marketingowej, ukierunkowane na eksponowanie rodzinnej tożsamości, uznano za niespójne i wymagające usprawnienia. Zaproponowano narzędzia mogące przyczynić się do poprawy ich rozpoznawalności, a tym samym – do wzmacniania przewagi konkurencyjnej.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.460.19
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/36568/Nikodemska-Wolowik_Polskie_Przedsiebiorstwa_Rodzinne_Przelamanie_Stereotypow_2016.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?