Porty lotnicze w obsłudze ruchu turystycznego w Europie

Tomasz Wiskulski , Jan Andrzej Wendt

Abstract

Analysis of the “open skies” agreement indicates that it is based on the basic theories of international trade. It provides that the full liberalization of the international air transport market will increase the efficiency of the system and provide additional benefits to all market participants. An inherent consequence of liberalization is the creation of increased competition on the market and thus often leads to the creation of new products. That is how low-cost airlines were created, which have begun to offer solutions uncommon at classical carriers. Experiences in Europe show that deregulation of the air transport market has led to a slight increase of competition between traditional carriers and in the case of a low-cost airlines market has resulted in a short time that the demand for passenger transport and airport infrastructure was developing. The main aim of this article is an analysis of changes in the volume of air passenger traffic at European airports in years 2010–2015. The analysis shows that the most important European airports, due to the tendency of development, can be divided into two main groups. To the group of declining trends should be included a part of the Spanish ports, the Cypriot ports and the port of Kos. In the second group with increased trend in the number of passengers are other airports. Utmost importance for their development have charter flights. However, on the example of Poland can be observed their weakening impact on the volume of passenger traffic. In Poland in 2015 their contribution decreased to 15.5% of the total number of passengers. Great importance for the number of passengers using air transport is characterized by connections offered by the so-called low cost airlines. The largest of the low-cost carriers have gained more than 60% share in the Polish market.
Author Tomasz Wiskulski
Tomasz Wiskulski,,
-
, Jan Andrzej Wendt (FOG / IG / DRDG)
Jan Andrzej Wendt,,
- Department of Regional Development Geography
Other language title versionsEuropean airports in tourism movement
Journal seriesProblemy Transportu i Logistyki, ISSN 1644-275X, e-ISSN 2353-3005, (B 10 pkt)
Issue year2016
No36
Pages125-136
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishEuropa, porty lotnicze, ruch turystyczny, transport lotniczy
Keywords in Englishair transport, airports, Europe, tourism movement
Abstract in PolishAnaliza umowy „otwartego nieba” wskazuje, iż jest ona oparta na podstawowych teoriach handlu międzynarodowego. Stanowi ona, iż pełna liberalizacja międzynarodowego rynku usług transportu lotniczego doprowadzi do zwiększenia wydajności systemu oraz zapewni dodatkowe korzyści dla wszystkich uczestników rynku. Nieodłączną konsekwencją liberalizacji jest wzrost konkurencji na rynku, a co za tym idzie – pojawienie się nowych produktów. W ten sposób powstały linie niskokosztowe, które zaczęły oferować rozwiązania niespotykane u klasycznych przewoźników. Doświadczenia w Europie pokazują, iż deregulacja rynku doprowadziła do niewielkiego wzrostu konkurencji pomiędzy klasycznymi przewoźnikami, zaś w przypadku rynku przewoźników niskokosztowych w krótkim czasie nastąpił wzrost popytu na transport pasażerski oraz rozwój portów lotniczych. Głównym celem artykułu jest analiza zmian wielkości lotniczego ruchu pasażerskiego w europejskich portach lotniczych w latach 2010–2015. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż najważniejsze europejskie porty lotnicze ze względu na tendencję rozwoju podzielić można na dwie zasadnicze grupy. Do grupy o tendencjach spadkowych zaliczyć należy część portów hiszpańskich, cypryjskich oraz port na wyspie Kos. W drugiej grupie, z tendencją wzrostu liczby pasażerów, znajdują się pozostałe porty lotnicze. Ogromne znaczenie dla ich rozwoju posiadają loty czarterowe, jednak na przykładzie Polski zauważyć można ich słabnący wpływ na wielkość ruchu pasażerskiego. W Polsce w 2015 roku ich udział zmalał do 15,5% ogólnej liczby pasażerów. W odróżnieniu od lotów czarterowych wzrasta znaczenie przewozów pasażerskich, tak zwanych tanich linii lotniczych. Najwięksi z przewoźników niskokosztowych zdobyli ponad 60% udział w polskim rynku.
DOIDOI:10.18276/ptl.2016.36-13
URL https://wnus.edu.pl/ptil/file/article/download/5470.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2019-05-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back