Syberyjska codzienność w powieści Michaiła Tarkowskiego "Toyota Cresta"

Svetlana Pavlenko

Abstract

For the native of Moscow, Mikhail Tarkovsky, Siberia became not only a new home, but also a prevailing artistic world picture. This article discusses the peculiarities of the portrayal of Siberian everyday life in the first novel written by the author of "Toyota Cresta". Using the example of Siberian brothers Vasily, Yevgeny and Andrey Barkovtsov’s fates, three models of everyday life and their structures are analyzed. In this context, the relationship of the characters to their native space acquires special significance: attachment to the place or deliberately chosen wanderings. In the analysis of this problem, the functioning of a comparative "Siberian-Moscow" text, being an important layer of the work, is also examined.
Author Svetlana Pavlenko (FL / IESP)
Svetlana Pavlenko,,
- Institute of Eastern-Slavic Philology
Other language title versionsСибирская повседневность в романе Михаила Тарковского "Тойота-Креста"
Siberian everyday life in the Mikhail Tarkovsky's novel "Toyota Cresta"
Journal seriesPrzegląd Rusycystyczny, ISSN 0137-298X, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No 2 (170)
Pages86-101
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishprzestrzeń, obraz Syberii w literaturze, codzienność, współczesna literatura rosyjska
Keywords in Englishspace, Siberia, everyday life, contemporary Russian literature
Abstract in PolishDla urodzonego i wychowanego w Moskwie Michaiła Tarkowskiego Syberia stała się nie tylko nowym domem, ale też centralnym obrazem wykreowanego przez niego świata artystycznego. W niniejszym artykule zostały rozpatrzone sposoby przedstawienia syberyjskiej codzienności w pierwszej powieści pisarza "Toyota Cresta". Na przykładzie losów rodzonych braci Wasilija, Jewgienija i Andrieja Barkowców poddano analizie trzy modele syberyjskiej codzienności oraz składające się na nie struktury. W tym kontekście istotne znaczenie ma stosunek bohaterów do rodzimej przestrzeni - przywiązanie do miejsca lub świadomie wybrana tułaczka. Podczas analizy wskazanej problematyki zbadano również funkcjonowanie moskiewsko-syberyjskiego tekstu porównawczego, który stanowi ważny składnik utworu.
DOIDOI:10.31261/pr.7784
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
File
Pavlenko_Svetlana_Syberyjska_codziennosc_2020.pdf 316.21 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 10-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?