Zależność między rentownością a płynnością finansową w sektorze przetwórstwa spożywczego w Polsce

Jacek Jaworski , Leszek Czerwonka , Magdalena Mądra-Sawicka

Abstract

The aim of the research was to recognize the relationship between profitability and financial liquidity of enterprises representing the food manufacturing sector. The research sample covers 1046 enterprises that report the financial data in 2012-2015. The ordinary least squares method was used for identification of the relationship. Statistically significant relationship for the entire test sample was not detected. Positive dependence was found for the sample of enterprises with a current liquidity ratio (CR) lower than 2.0.
Author Jacek Jaworski
Jacek Jaworski,,
-
, Leszek Czerwonka (FE / DMicro)
Leszek Czerwonka,,
- Department of Microeconomics
, Magdalena Mądra-Sawicka
Magdalena Mądra-Sawicka,,
-
Other language title versionsThe relationship between profitability and financial liquidity in food manufacturing industry in Poland
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol20
No1
Pages58-63
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpłynność finansowa, rentowność, przetwórstwo spożywcze
Keywords in Englishfinancial liquidity, profitability, food manufacturing industry
Abstract in PolishCelem badań było rozpoznanie relacji między rentownością a płynnością finansową przedsiębiorstw sektora przetwórstwa spożywczego. Materiał badawczy stanowiły dane sprawozdawcze 1046 przedsiębiorstw z lat 2012-2015. Do identyfikacji poszukiwanej zależności użyto modelu panelowego opartego na klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów. Nie wykryto istotnej statystycznie zależności dla całej próby badawczej. Zależność dodatnią stwierdzono dla podpróby, na którą złożyły się dane finansowe przedsiębiorstw o współczynniku płynności bieżącej (CR) mniejszym od 2,0.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0011.7229
URL http://rn.seria.com.pl/pl/rn/category/98-20-1.html?download=4467:jaworski
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-05-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?