Wizerunek przyjaźni i jego artystyczne narracje w sztuce Florencji XV w. na przykładzie fundacji związanych z rodziną Medyceuszy

Beata Purc-Stępniak

Abstract

Włoscy moraliści i pamiętnikarze w XV w. sławili przyjaźń (amizitia) jako dobro prywatne. Dla możnych rodzin stanowiła ona kanwę i bezpieczeństwo życia prywatnego. Panująca wówczas moda na virtus i fama czyli dzielność i honor znalazła odzwierciedlenie w specjalnym programie obejmującym literaturę i sztuki plastyczne, które propagowane były przez humanistyczne elity we włoskiej tradycji uomini illustri. Tak widziana przyjaźń jawiła się cnotą. Godna respektu i honoru, wiązała ową społeczność, wychodząc ponad zyskami w jej idealizowanym charakterze opisywanym jako przyjaźń idealna i jako miłość. Te przekonania znalazły wyraz w sztuce florenckiej podczas patronowania jej przez rodzinę Medyceuszy od lat 40 do 90. XV wieku oraz w malarstwie Wenecji. Istnieje wiele przesłanek wskazujących na to, że geneza herbu Medyceuszy jest do wytłumaczenia w kontekście rozumienia przyjaźni jako dobra, a emblemat medycejskich pierścieni z hasłem SEMPER jest wynikiem przyjacielskich relacji i lojalności okazanej przez Cosimo de Medici książęcej rodzinie d’Este z Ferrary i Francesco Sforza. Uwaga zostaje zwrócona na rzadko ikonograficznie omawiane heraldyczne motywy używane w dziełach sztuki oraz na pierścienie występujące w portretach XV/XVI w. zamawianych dla przyjaciół. Wspomniane są także galerie portretowe przyjaciół tworzone od XV w. w Italii.
Author Beata Purc-Stępniak (FH/IAH)
Beata Purc-Stępniak,,
- Institute of Art History
Pages100-115
Publication size in sheets0.75
Book Nieczyporowski Roman (eds.): Złote Bramy Sztuki: Profesor Teresie Grzybkowskiej w osiemdziesięciolecie urodzin, 2019, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ISBN 978-83-66271-15-9, 238 p.
Keywords in Polishikonografia przyjaźni, sztuka florencka XV w, malarstwo włoskie, rodzina de Medici, herby
Keywords in Englishiconography of friendship, 15th-century Florentine Art, Italian Painting, de Medici Family, coats of arms
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 30-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?