Najważniejsze fitopatogeny wirusowe, grzybowe i bakteryjne atakujące rośliny rolnicze w klimacie umiarkowanym

Katarzyna Serbakowska , Michał May , Maciej Bagiński

Abstract

Zakażenia fitopatogenami stanowią poważne zagrożenie dla rolnictwa oraz przemysłu opartego na produktach roślinnych. Często prowadzą do ogromnych strat na rynku wynikających z przymusowego usuwania zakażonych roślin i plonów, mogą mieć negatywny wpływ na środowisko, a nawet powodować zatrucia wśród ludzi, oraz zwierząt. Kluczowym wydaje się więc dogłębne poznanie fitopatogenów i w dalszej perspektywie opracowanie skutecznej ochrony roślin uprawnych. W tej pracy chcemy skupić się na fitopatogenach wirusowych, grzybowych i bakteryjnych infekujących rośliny uprawne klimatu umiarkowanego będących zagrożeniem dla krajowych plantacji. Fitopatogeny wirusowe wnikają głównie do komórek skórki. Tylko wprowadzenie przez wektory (np. owady) umożliwia infekcję głębszych warstw rośliny. Zakażenie grzybami roślin uprawnych powoduje nie tylko utratę plonu, ale również zanieczyszczenie mykotoksynami. Większość gatunków fitopatogenów bakteryjnych w celu umożliwienia i ułatwienia infekcji wydziela enzymy trawiące ścianę komórkową roślin. Efektem jest występowanie różnych rodzajów zgnilizny, która jest materiałem zdolnym do zakażeń następnych roślin.
Author Katarzyna Serbakowska
Katarzyna Serbakowska,,
-
, Michał May (FB / DPTNC)
Michał May,,
- Department of Plant Taxonomy and Nature Conservation
, Maciej Bagiński
Maciej Bagiński,,
-
Other language title versionsThe most important viral, fungal and bacterial phytopathogens attacking agricultural plants in the temperate climate
Pages91-96
Publication size in sheets0.5
Book Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek (eds.): Nauki przyrodnicze, cz. 3, 2017, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65917-09-6, [978-83-65917-10-2, 978-83-65677-19-8], 152 p.
Keywords in Polishpatogeny roślin, rolnictwo ekologiczne
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back