Ewolucja uwarunkowań konkurencyjności międzynarodowej

Bohdan Jeliński

Abstract

The persisting economic crisis, with its global scale and structural character, has made evident the need to change the conditions for the development of the global economy. This change is also reflected in the sphere of international competitiveness, which is the basis for the assessment of the status and prospects of the development potential of global trade. The framework for the assessment of these prospects is the concept of sustainable development. The essence of the assessment of these perspectives is the awareness of the future changes in the structure of the conditions for the development of global economy and their impact on international competitiveness. The article is devoted to these considerations in the framework of the year 2050.
Author Bohdan Jeliński (FE / IIB)
Bohdan Jeliński,,
- Institute of International Business
Other language title versionsThe evolution of the conditions for international competitiveness
Pages42-55
Publication size in sheets0.7
Book Grynia Alina (eds.): Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 2016, Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie : Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-609-95472-7-5, 470 p.
Keywords in Englishglobalization, international competetitiveness, world economy, sustainable development
Abstract in PolishPrzedłużający się kryzys gospodarczy o zasięgu globalnym, nabrał charakteru strukturalnego i ujawnił istotną zmianę uwarunkowań rozwoju gospodarki światowej. Zamiana ta znajduje też swoje odbicie w sferze konkurencyjności międzynarodowej, będącej podstawą oceny stanu i perspektyw rozwoju potencjału handlu światowego. Ramy dla oceny tych perspektyw stanowi koncepcja zrównoważonego rozwoju. Istotą oceny tych perspektyw jest świadomość przyszłych zmian w strukturze uwarunkowań rozwoju gospodarki globalnej i ich wpływu na zmiany w zakresie konkurencyjności międzynarodowej. Rozważaniom na ten temat w perspektywie 2050 roku poświęcony jest niniejszy artykuł.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2013/12/ksiazka2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?