Zur Geschichte der Führungsschichten in Königsberg und Marienburg in der Zeit des dreizehnjährigen Krieges : ein Beitrag zum Austausch von städtischen Machteliten

Wiesław Długokęcki

Abstract

The differences in the political attitude towards the Teutonic Order of the Old City of Königsberg and Königsberg-Kneiphof [Knypawa] on the one hand, and the city of Marienburg [Malbork] on the other hand, both prior to the outbreak of the Thirteen Years’ War and during it, caused significant disturbances in the composition of the authorities of the above mentioned cities. The fact of both cities of Königsberg being taken over by the Teutonic Order caused that the town councilors supporting the incorporation of Prussia to Poland were forced to leave the cities. Eventually, they settled down in Gdañsk, Elblag and Malbork [Marienburg]. The advocates of the Teutonic Order from Malbork found shelter in Königsberg. For both groups the emigration meant the loss of property and estates, which were later granted in return for loyalty by King Casimir Jagiellon and Grand Master Konrad von Erlichshausen to their advocates who had been forced to emigrate. The representatives of both groups tried to regain their property in their family towns, but their attempts turned out to bear no fruit. Some of them were appointed town councilors or even mayors in their new places of residence, but such careers were not very common.
Author Wiesław Długokęcki (FH/IH)
Wiesław Długokęcki,,
- Institute of History
Other language title versionsO historii warstw rządzących w Królewcu i Malborku w czasie wojny trzynastoletniej : przyczynek do wymiany miejskich elit władzy
Journal seriesZapiski Historyczne (main title). Poswięcone historii Pomorza i krajów bałtyckich (subtitle), ISSN 0044-1791, e-ISSN 2449-8637, (B 15 pkt)
Issue year2017
Vol82
No1
Pages55-70
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishmiasta w państwie krzyżackim, Stare Miasto Królewiec, Królewiec-Knipawa, XV wiek, zmiany społeczne w miastach pruskich
Keywords in Englishtowns in the Teutonic State, old city of Königsberg, Königsberg-Kneiphof, 15th century, social changes in the Prussian towns
Abstract in PolishOdmienny polityczny stosunek do zakonu krzyżackiego Starego Miasta Królewca i Królewca-Knipawy z jednej, a miasta Malbork z drugiej strony, zarówno w okresie przed wybuchem wojny trzynastoletniej, jak i w czasie jejtrwania, spowodował poważne perturbacje w składzie elit władzy wspomnianych miast. Opanowanie przez Zakon obu miast Królewca doprowadził do przymusowego ich opuszczenia przez rajców opowiadających się za włączeniem Prus do Polski. Ostatecznie osiadli oni w Gdańsku, Elblągu i Malborku. Natomiast zwolennicy rządów krzyżackich z Malborka znaleźli schronienie w Królewcu. Dla obu grup emigracja łączyła się z utratą mienia, które na mocy nadań króla Kazimierza Jagiellończyka i wielkiego mistrza Konrada von Erlichshausena objęli za wierność ich zmuszeni do emigracji polityczni stronnicy. Przedstawiciele obu grup starali się odzyskać swoje mienie w rodzinnych miastach, ale zabiegi te okazały się bezskuteczne. Niektórzy z nich osiągnęli w nowych miejscach zamieszkania godność rajcy, a nawet burmistrza, ale były to tylko indywidualne kariery.
DOIDOI:10.15762/ZH.2017.04
URL http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/424dec733e0aa5ed128f063390316610_ZH_2017_1_Dlugokecki_N.pdf
Languagede niemiecki
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?