Absolwenci uczelni wyższych i młodzi pracownicy na rynku pracy w sektorze TSL

Dorota Książkiewicz

Abstract

As society is getting older, less graduate students enter the labour market every year. Polish economy is in a good condition, unemployment rate falls. Logistic businesses need new workforce to develop their skills and meet the growing demand for service. However employers tend to report problems with finding appropriate candidates, especially among young people: graduates and first time workers. Students do not seize the opportunity to acquire working experience through internships, which is a preferable way for employers to educate and select future workers. As a result, young people enter the labour market without significant work experience, but with high expectations according their first job conditions.
Author Dorota Książkiewicz (FE/DTP)
Dorota Książkiewicz,,
- Department of Transportation Policy
Other language title versionsGraduate students and first time workers on the labour market in logistics
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No74
Pages255-267
Publication size in sheets0.60
Abstract in PolishSektor transportu, spedycji i logistyki (TSL) podlega przemianom kształtującym cały rynek pracy w Polsce. Zmiany te wynikają przede wszystkim ze wzrostu stopnia specjalizacji pracy oraz zmniejszającej się liczby osób chętnych do podjęcia pracy na skutek spadającej stopy bezrobocia. Istotnym czynnikiem tych zmian jest również fakt, że na rynek pracy wchodzą roczniki z niżu demograficznego, co nie ułatwia pozyskania nowych pracowników. Zmiany te powodują, że przedsiębiorstwa logistyczne zmuszone zostały do podjęcia działań mających na celu przygotowanie odpowiednich zasobów kadrowych. Wykwalifikowana kadra jest nie tylko niezbędna do skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstw na poziomie bieżącym, ale także stanowi istotny element pozwalający na efektywne konkurowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Waga problemu oraz zakres działań, które muszą zostać podjęte w tym zakresie, wyznacza nowe miejsce kwestii zarządzania personelem w strategiach konkurencyjnych przedsiębiorstw logistycznych. Celem artykułu jest określenie profilu zawodowego studenta studiów związanych z logistyką oraz wskazanie na związane z nim kierunki rozwoju polityki kadrowej w przedsiębiorstwach. W artykule wykorzystano wyniki badania ankietowego wykonanego przez autorkę wśród studentów w 2017 r. oraz analiza danych statystycznych dotyczących rynku pracy w Polsce.
URL http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/189/161
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?