Samorząd lokalny w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej

Jakub Potulski

Abstract

Local democracy and local government are popular terms and they are playing as the most important dimensions in the viability of any modern democracy. Alexis Tocqueville, who wrote a major book about democracy, considered local government as the mainstay of local democracy. He also saw local democracy as a school of political education and a safety valve of democracy for the entire nation. Most of the European countries have attempted to incorporate these concepts into their political and development process. In article author analyses the role of local government in Russian political system. Objective of the article is to identify and characterize the main stages of development of local self-government in Russia.
Author Jakub Potulski (FSS / IPS / DIRSS)
Jakub Potulski,,
- Division of International Relations and Strategic Studies
Other language title versionsRussian system of local government
Journal seriesNowa Polityka Wschodnia, ISSN 2084-3291, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No4(23)
Pages9-33
Publication size in sheets1.2
Keywords in EnglishRussian Federation, political system, local government
Abstract in PolishWspółczesne państwa, zwłaszcza te o wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego, odchodzą od modelu organizacji jednorodnej, scentralizowanej wspólnoty narodowej, w kierunku tzw. ładu minimum, w którym najważniejszą rolę odgrywają aktywne jednostki oraz tzw. społeczeństwo obywatelskie. W takim modelu sposobu organizacji władzy publicznej wysoką wartość przypisuje się upodmiotowieniu lokalnych społeczności oraz instytucjom samorządu terytorialnego. W artykule autor analizuje rolę samorządu lokalnego w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej. Przedmiotem artykułu jest analiza rozwoju instytucji samorządowych w Rosji.
DOIDOI:10.15804/NPW20192301
URL https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/23/npw2301.pdf
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Potulski_Jakub_Samorzad_lokalny_w_systemie_politycznym_2019.pdf 299.96 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 25-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?