Success and failures of crowdfunded projects in Poland

Joanna Adamska-Mieruszewska , Urszula Mrzygłód , Marcin Skurczyński

Abstract

Objective – In recent years the crowdfunding platforms have gained importance as a intermediation vehicle which facilitates revealing project’s unique character to a wide audience, and simultaneously attracting potential investors. The number of projects financed through Polish crowdfunding platforms raises the question about the causes of successes and failures in engaging investors. The main goal of the paper is to examine major characteristics of the projects offered on the platform PolakPotrafi.pl, with special emphasis on the potential drivers of success and failures. Methodology – In the study descriptive statistical methods have been employed on a unique dataset of 1850 projects published on the platform PolakPotrafi.pl in years 2011–2016. Result – Based on the statistical analysis, the most important trends in crowdfunding financing as well as the characteristics of projects have been identified. Originality/value – Data collection has been conducted automatically based on the authors’ original script written in Python language.
Autor Joanna Adamska-Mieruszewska (WE / IHZ)
Joanna Adamska-Mieruszewska
- Instytut Handlu Zagranicznego
, Urszula Mrzygłód (WE / IHZ)
Urszula Mrzygłód
- Instytut Handlu Zagranicznego
, Marcin Skurczyński (WE / IHZ)
Marcin Skurczyński
- Instytut Handlu Zagranicznego
Inne wersje tytułuSukcesy i porażki projektów crowdfundingowych w Polsce
Tytuł czasopisma/seriiFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr5 (89), cz. 2
Paginacja415-426
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimcrowdfunding, determinanty sukcesu, badanie empiryczne
Słowa kluczowe w języku angielskimcrowdfunding, success determinants, empirical study
Streszczenie w języku polskimCel – W ostatnich latach platformy crowdfundingowe stają się coraz częściej wykorzystywanym narzędziem pomagającym zaprezentować projekt i jednocześnie pozyskać inwestorów. Rosnąca liczba projektów prezentowanych na platformach crowdfundingowych w Polsce skłania do poszukiwania źródeł sukcesu i porażki w pozyskiwaniu inwestorów. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych charakterystyk projektów prezentowanych na platformie PolakPotrafi.pl, ze szczególnym uwzględnieniem czynników sukcesu i porażki. Metodologia badania – Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1850 projektów prezentowanych na platformie PolakPotrafi.pl w latach 2011–2016. W analizie danych wykorzystano statystyki opisowe. Wynik – Wskazano najważniejsze tendencje w finansowaniu projektów crowdfundingowych. Oryginalność/wartość – Do zebrania danych wykorzystano autorski skrypt opracowany w języku Python automatycznie pobierający dane z platformy crowdfundingowej.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.89/2-34
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12328.pdf
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?