Success and failures of crowdfunded projects in Poland

Joanna Adamska-Mieruszewska , Urszula Mrzygłód , Marcin Skurczyński

Abstract

Objective – In recent years the crowdfunding platforms have gained importance as a intermediation vehicle which facilitates revealing project’s unique character to a wide audience, and simultaneously attracting potential investors. The number of projects financed through Polish crowdfunding platforms raises the question about the causes of successes and failures in engaging investors. The main goal of the paper is to examine major characteristics of the projects offered on the platform PolakPotrafi.pl, with special emphasis on the potential drivers of success and failures. Methodology – In the study descriptive statistical methods have been employed on a unique dataset of 1850 projects published on the platform PolakPotrafi.pl in years 2011–2016. Result – Based on the statistical analysis, the most important trends in crowdfunding financing as well as the characteristics of projects have been identified. Originality/value – Data collection has been conducted automatically based on the authors’ original script written in Python language.
Author Joanna Adamska-Mieruszewska (FE / IIB)
Joanna Adamska-Mieruszewska,,
- Institute of International Business
, Urszula Mrzygłód (FE / IIB)
Urszula Mrzygłód,,
- Institute of International Business
, Marcin Skurczyński (FE / IIB)
Marcin Skurczyński,,
- Institute of International Business
Other language title versionsSukcesy i porażki projektów crowdfundingowych w Polsce
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No5 (89), cz. 2
Pages415-426
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishcrowdfunding, determinanty sukcesu, badanie empiryczne
Keywords in Englishcrowdfunding, success determinants, empirical study
Abstract in PolishCel – W ostatnich latach platformy crowdfundingowe stają się coraz częściej wykorzystywanym narzędziem pomagającym zaprezentować projekt i jednocześnie pozyskać inwestorów. Rosnąca liczba projektów prezentowanych na platformach crowdfundingowych w Polsce skłania do poszukiwania źródeł sukcesu i porażki w pozyskiwaniu inwestorów. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych charakterystyk projektów prezentowanych na platformie PolakPotrafi.pl, ze szczególnym uwzględnieniem czynników sukcesu i porażki. Metodologia badania – Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1850 projektów prezentowanych na platformie PolakPotrafi.pl w latach 2011–2016. W analizie danych wykorzystano statystyki opisowe. Wynik – Wskazano najważniejsze tendencje w finansowaniu projektów crowdfundingowych. Oryginalność/wartość – Do zebrania danych wykorzystano autorski skrypt opracowany w języku Python automatycznie pobierający dane z platformy crowdfundingowej.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.89/2-34
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/12328.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?