Pomoc publiczna dla portów lotniczych na przykładzie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo

Anna Dobaczewska

Abstract

By issuing its Judgment of 17 November 2017 in case T-263/15 the General Court (Seventh Chamber) (Extracts) in case Gmina Miasto Gdynia and Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. v European Commission, the Court has set aside the previous EC decision as of 26 Feb. 2015 in case 2015/1586, SA.35388 (13/C) (ex 13/NN and ex 12/N) — Poland — Establishment of an airport Gdynia-Kosakowo (OJ 2015, L 250, p. 165). However this judgement does not constitute any ground to deliver any new state aid toward the company managing the airport, and such being considered as compatible with the internal market. The article presents the main up-to-date conditions of granting state aid and shows there are no perspectives for further public fi nancing of the planned transformation of the military airport into an airport of public use.
Author Anna Dobaczewska (FLA / DPELEPL)
Anna Dobaczewska,,
- Department of Public Economic Law and Environmental Protection Law
Other language title versionsState aid for airports on the example of Gdynia-Kosakowo airport
Journal seriesPrzegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol114
Pages461-474
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpomoc publiczna, porty lotnicze, rynek wewnętrzny
Keywords in Englishstate aid, airports, internal market
Abstract in PolishWydanym w dniu 17 listopada 2017 roku wyrokiem w sprawie T-263/15, Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. (popieranych przez Rzeczpospolitą Polską) przeciwko Komisji Europejskiej, TSUE uchylił wcześniejszą decyzję KE z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie 2015/1586 środka SA.35388 (13/C) (ex 13/NN i ex 12/N) — Polska — Utworzenie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo (OJ L z 2015, nr 250, s. 165). Wyrok ten nie oznacza jednak, jakoby świadczenie pomocy publicznej na rzecz spółki zarządzającej portem lotniczym było zgodne z rynkiem wewnętrznym. W artykule omówiono brak możliwości kontynuowania przedsięwzięcia, jakim jest przekształcenie wojskowego lotniska w Gdyni-Kosakowie w port lotniczy użytku publicznego, z perspektywy najważniejszych warunków dopuszczalności pomocy publicznej na rzecz portów lotniczych w obecnym stanie prawnym.
DOIDOI:10.19195/0137-1134.114.29
URL http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.29
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back