Mikroekonomiczne ujęcie analizy ryzyka inwestowania w alternatywne źródła wytwarzania energii elektrycznej

Rafał Śpiewak

Abstract

Article aims to answer the question; whether there is a need to develop the most effectivein the Polish conditions, the risk assessment methodology of investing in alternative72sources of electrical energy generation, retains the practical usefulness of the proposedapproach. The publication starting point is to determine the conditions of investmentprofitability. Presented methods of risk assessment and measurement, and the form ofestimating the probability of its occurrence. Theoretically discussed aspects of the sampleused in the analysis of investment options. In summary presents conclusions in responseto the question.
Author Rafał Śpiewak (FE)
Rafał Śpiewak,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsMicroeconomic approach to risk analysis of investing in alternative sources electrical energy generation
Journal seriesZeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA", ISSN 1731-6707, (B 3 pkt)
Issue year2017
No8
Pages62-72
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishalternatywne źródła wytwarzania energii elektrycznej, ryzyko, inwestycje, energia elektryczna
Abstract in PolishArtykuł ma na celu odpowiedzenie na pytanie: czy istnieje potrzeba opracowania najbardziejefektywnej w polskich warunkach metodyki oceny ryzyka inwestycyjnegow alternatywne źródła wytwórcze energii elektrycznej, zachowującej praktyczne użytecznościzaproponowanego podejścia. W publikacji punktem wyjściowym jest określenieuwarunkowań opłacalności inwestycji. Zaprezentowano metody oceny i pomiaruryzyka oraz formę szacowania prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Omówione teoretycznieaspekty wykorzystano w przykładowej analizie wariantów inwestycyjnych.W podsumowaniu przedstawiono wnioski stanowiące odpowiedź na postawione pytanie.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2485
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)3
ScoreMinisterial score = 3.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 3.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back