Figury miasta. "Sny i kamienie" Magdaleny Tulli

Dobrosława Korczyńska-Partyka

Abstract

The article is an interpretation of literary works of Magdalena Tulli. Special attention was paid to her debut book titled Dreams and stones (“Sny i kamienie”) which was interpreted in the context of her later, evidently autobiographic works. One of the analyzed motifs is post-memory dealing with the experience of Holocaust and growing up in the environment full of ideological oppression. Moreover, having in mind a broader context in which Magdalena Tulli’s literary works have been engraved and taking into consideration all of her later texts, this paper asks a question of what is so special about the city that it has become one of the most dominant (if not the most important) figures of her debut work (and also to what extent can this figure be literary linked with the categories connected with the personally experienced memory and history).
Author Dobrosława Korczyńska-Partyka (FL)
Dobrosława Korczyńska-Partyka ,,
- Faculty of Languages
Journal seriesPolisemia, ISSN 2082-3053, (0 pkt)
Issue year2017
No2 (18)
Pages1-1
Publication size in sheets0.3
Keywords in PolishTulli Magdalena, postpamięć, autobiografizm, Zagłada, miasto
Keywords in EnglishTulli Magdalena, postmemory, autobiography, Holocaust, city
Abstract in PolishArtykuł stanowi analizę debiutanckiego tekstu Magdaleny Tulli, Snów i kamieni, który interpretowany jest w kontekście późniejszych, jawnie autobiograficznych, utworów autorki. Jednym z analizowanych wątków jest postpamięciowe zmaganie się z doświadczeniem Zagłady oraz dorastania w środowisku opresji ideologicznej. Ponadto, pamiętając o szerszym tle, w jakie została wpisana twórczość Magdaleny Tulli, oraz biorąc pod uwagę wszystkie jej późniejsze teksty, w artykule postawione zostało pytanie o to, co szczególnego charakteryzuje miasto, że stało się jedną z dominujących (jeśli nie najważniejszą) figur jej debiutanckiego utworu (a także w jakim stopniu figura ta literacko wiązać się może z kategoriami związanymi z osobiście doświadczanymi pamięcią i historią).
URL http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-2-2017-przeszlosc/figury-miasta
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?