Socjalizacja i edukacja polityczna, jako ważne determinanty kultury politycznej

Grzegorz Piwnicki

Abstract

It is recognized that politics is a part of social life, that is why it is also a part of culture. In this the political culture became in the second half of the twentieth century the subject of analyzes of the political scientists in the world and in Poland. In connection with this, political culture was perceived as a component of culture in the literal sense through the prism of all material and non-material creations of the social life. It has become an incentive to expand the definition of the political culture with such components as the political institutions and the system of socialization and political education. The aim of this was to strengthen the democratic political system by shifting from individual to general social elements.
Author Grzegorz Piwnicki (FSS / IPS / DESC)
Grzegorz Piwnicki,,
- Division of European Studies and Civilisation
Other language title versionsSocialization and political education as important determinants of the political culture
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2018
No16
Pages31-51
Publication size in sheets1
Keywords in Polishkultura polityczna, system polityczny, socjalizacja polityczna, edukacja polityczna, demokracja, społeczeństwo obywatelskie
Keywords in Englishpolitical culture, political system, political socialization, political education, democracy, civil society
Abstract in PolishUznaje się, że polityka jest częścią życia społecznego, dlatego jest również częścią kultury. W tym kultura polityczna stała się w drugiej połowie XX wieku obiektem analiz politologów w świecie oraz w Polsce. W związku z tym zaczęto postrzegać kulturę polityczną, jako komponent kultury w dosłownym znaczeniu przez pryzmat ogółu materialnych i niematerialnych wytworów życia społecznego. Stało się to asumptem do rozszerzenia się definicji kultury politycznej o takie składniki jak instytucje polityczne oraz system socjalizacji oraz edukacji politycznej. Celem tego było wzmocnienie demokratycznego systemu politycznego poprzez przesunięcie z elementów indywidualnych na ogólnospołeczne
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.7593
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/2878/2313
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Piwnicki_Grzegorz_Socjalizacja_i_edukacja_polityczna_2018.pdf 409.6 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?