International removals industry an overview of an overlooked logistic service business

Hermes Jordan , Włodzimierz Rydzkowski

Abstract

Przemieszczenie użytkowanych dóbr gospodarstwa domowego jest precyzyjnym zadaniem logistycznym. Jego specyficzne wyzwania czynią tę branżę wyjątkową pośród innych usług logistycznych. Ludzie przeprowadzają się z powodów ekonomicznych, społecznych, politycznych czy środowiskowych. Jest to rynek migracji, który angażuje wiele usług, tworząc kilkumiliardowy sektor. W świecie, w którym dąży się do doskonałości, firmy muszą osiągnąć kompetencje dostosowane do wymagań globalnego rynku. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jest głównym powodem ustanowienia zasad "Globalnej Mobilności" (angażujących setki międzynarodowych przeprowadzek rocznie). Większość firm to przedsiębiorstwa lokalne z oddziałami w kraju. Niektóre z nich oferują usługi globalne. Część procesów logistycznych dostosowana jest do warunków lokalnych (kulturowych, religijnych, klimatycznych), możemy jednak opisać ogólny proces logistyczny, składający się z 4 etapów: przeprowadzkowy, usługi po stronie wychodzącej, transport oraz usługi po stronie przychodzącej. Magazynowanie i usługi towarzyszące mogą wystąpić na nieokreślonym etapie przemieszczania. Międzynarodowy sektor przeprowadzek wyróżniają od innych dziedzin logistyki nie tylko aspekty operacyjne, ale także czynniki ekonomiczne, dotyczące struktury komercyjnej, transakcji i płatności, są one szczególne dla tej branży.
Author Hermes Jordan
Hermes Jordan,,
-
, Włodzimierz Rydzkowski (FE/DTP)
Włodzimierz Rydzkowski,,
- Department of Transportation Policy
Other language title versionsMiędzynarodowy sektor przeprowadzek. Opis pomijanego sektora działalności logistycznej
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2016
No60
Pages87-108
Publication size in sheets1.05
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2005
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?