The morphosemantics of selected English doublets: synchrony and diachrony

Weronika Kamola-Uberman

Abstract

Doublets are "etymological siblings", and, even though the term sug-gests it, they do not necessarily only form pairs. In English, where –because of its history ofextensive influence exerted by speakers of different languages –the lexicon is extremely broad and complex, there are many cases of multiplets, i.e., whole word families with a common etymological root which can often be traced back to Proto-Indo-European. Usually their meanings are similar (e.g. fragileand frail), in other cases, though, the meaning can be very different or even opposite (e.g. hostand guest). The aim of this paper is to high-light the scope of semantic evolution of lexemes of the same origin, as there is no place for absolute synonymy in a language. Similarties, or shared semantic scopes connecting the words, will also be provided.
Author Weronika Kamola-Uberman (FL)
Weronika Kamola-Uberman,,
- Faculty of Languages
Other language title versionsSynchroniczna i diachroniczna morfosemantyka wybranych angielskich dubletów
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, (B 7 pkt)
Issue year2018
No15/2
Pages9-39
Publication size in sheets1.5
Keywords in Polishdublet, etymologia, synonim, zmiany semantyczne
Keywords in Englishdoublet, etymology, synonym, semantic change
Abstract in PolishDublety są "etymologicznym rodzeństwem" i, mimo że sama nazwa to sugeruje, niekoniecznie występują jedynie w parach. W języku angielskim, którego słownictwo jest niezwykle bogate i zróżnicowane z powodu wieloletniego mieszania się języków zdobywców Anglii i autochtonów, występuje wiele przypadków multipletów, czyli całych rodzin słów o tej samej etymologii. Znaczenia dubletów są zazwyczaj podobne (np. frail 'wątły, drobny' i fragile 'kruchy, delikatny'), lecz w niektórych przypadkach mogą się znacznie różnić, lub być nawet przeciwne (np. host 'gospodarz' iguest 'gość'). W większości przypadków możemy prześledzić pochodzenie tych słów aż do języka praindoeuropejskiego, który jest językiem-matką wszystkich dzisiejszych języków indoeuropejskich. Celem niniejszego artykułu jest unaocznienie zakresu zmian semantycznych pomiędzy słowami o tym samym pochodzeniu, gdyż nie ma w języku miejsca na absolutną synonimię. Podobieństwa i pojęcia łączące te słowa również zostaną podane.
URL https://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/33797/files/beyond_philology_15_2.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back