Pesymizm czy optymizm terapeutyczny, czyli o efekcie zmiany w terapii uzależnienia od alkoholu w warunkach izolacji więziennej u osób z psychopatycznymi cechami osobowości

Marta Jastrzębska , Beata Pastwa-Wojciechowska , Andrzej Piotrowski

Abstract

The article presents the results of research on the treatment of prisoners addicted to alcohol. The results of the therapy revealed, among other things, that in alcohol-dependent psychopaths the control of expression and signs of the emotions change, while aggression remains unchanged. Alcohol-addicted psychopaths who do not undergo drug therapy can be characterized by lower quality of life and high levels of general aggression.
Author Marta Jastrzębska
Marta Jastrzębska,,
-
, Beata Pastwa-Wojciechowska (FSS / IPsych / DPPFP)
Beata Pastwa-Wojciechowska,,
- Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
, Andrzej Piotrowski (FSS / IPsych / DPPFP)
Andrzej Piotrowski,,
- Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
Other language title versionsPessimism or optimism therapy, which is a result of changes in the treatment of alcohol dependence in prisons among people with psychopathic personality traits
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol18
No1
Pages42-67
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishalkohol, psychopatia, zakład karny, więźniowie
Keywords in Englishalcohol, psychopathy, prison, prisoners
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wyniki badań nad terapią skazanych uzależnionych od alkoholu w warunkach izolacji więziennej. W wyniku terapii ujawniono m.in., że u uzależnionych od alkoholu psychopatów nastąpiły zmiany w zakresie kontroli ekspresji i objawów przeżywanych emocji, agresja natomiast pozostała na niezmienionym poziomie. Uzależnionychod alkoholu psychopatów nie poddawanych leczeniu odwykowemu charakteryzowała niższa jakość życia i wysoki poziom agresji ogólnej.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/issue/view/256/130
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?