Organizacja Międzynarodowych Targów Turystycznych w Berlinie w ocenie respondentów

Tomasz Wiskulski , Jan Andrzej Wendt

Abstract

The assessment of the organization of the fair for future visit on the International Tourism Börse in Berlin was the aim of article's authors. A survey was carried out for this purpose among 2nd-year students of the Tourism and Recreation course participating in these fairs. Respondents-students were asked to evaluate eight elements related to the organization of tourist fairs: safety, gastronomic base, cleanliness, entertainment offer, kindness of exhibitors, legibility of hall designations, arrangement of stands in the halls and the toilets. Evaluation of individual components was made by using a Likert scale. The obtained results were summarized in order to determine the average grade of individual aspects. Afterwards, the obtained results were compared with results of the answer to the question about a possible return to next editions of the event in order to determine the impact of individual elements on the decision about the return to Berlin.
Author Tomasz Wiskulski
Tomasz Wiskulski,,
-
, Jan Andrzej Wendt (FOG / IG / DRDG)
Jan Andrzej Wendt,,
- Department of Regional Development Geography
Other language title versionsOrganization of Internationale Tourismus-Börse in the respondents' opinions
Journal seriesRocznik Naukowy /Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego/, ISSN 1730-7953, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol28
Pages136-141
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbadania ankietowe, Berlin, targi turystyczne, turystyka
Keywords in EnglishBerlin, fairs, survey, tourism
Abstract in PolishCelem autorów artykułu jest określenie oceny organizacji targów dla chęci powtórnego odwiedzenia Międzynarodowych Targów Turystycznych w Berlinie. W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe wśród studentów II roku kierunku Turystyka i Rekreacja uczestniczących w tychże targach. Respondenci-studenci mieli za zadanie ocenić osiem elementów związanych z organizacją targów turystycznych: bezpieczeństwo, bazę gastronomiczną, czystość, ofertę rozrywkową, życzliwość wystawców, czytelność oznaczenia hal, rozmieszczenie stoisk na halach oraz toalet. Ocena poszczególnych elementów dokonana została za pomocą skali Likerta. Otrzymane wyniki zestawiono celem określenia średniej oceny poszczególnych aspektów. Następnie otrzymane wyniki zestawiono z wynikami odpowiedzi na pytanie o ewentualny powrót na kolejne edycje eventu celem określenia siły oddziaływania poszczególnych elementów na podjętą decyzję o powrocie do Berlina.
URL http://www.awf.gda.pl/index.php?id=661&file=tl_files/nauka/wydawnictwo/rn2018/ROCZNIK%20NAUKOWY%20Tom%20XXVIII%20%282018%29.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back