Czynniki wpływające na wybór usługi lotniczej

Dariusz Tłoczyński

Abstract

The article analyzes the factors influencing the choice of air transport services.Their diagnosis affects the adjustment of the transport service and additional servicesto individual consumers’ expectations. In view of competition on the market of transportservices, air carriers try to determine the expectations of potential passengers.Basing on the above considerations the main objective of the research study wasdetermined and the factors influencing the choice of air transport services were defined.Basing on my own primary research I ranked the most important incentives tochoose air transport, disincentives, as well as factors of a neutral character. In addition,I indicated the most important additional services chosen by the passengers whouse Polish airports. In the last part of the article, I pointed out the relationship betweenthe destination and the factors encouraging, neutral and discouraging thechoice of air services.
Author Dariusz Tłoczyński (FE / DTM)
Dariusz Tłoczyński,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsFactors influencing the choice of air service in the light of the conducted research
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No62
Pages387-398
Publication size in sheets0.55
Abstract in PolishW artykule dokonano analizy czynników wpływających na wybór usługi transportu lotniczego. Diagnoza oddziałuje na dostosowanie usługi przewozowej i usług dodatkowych do indywidualnych oczekiwań konsumentów. Walka konkurencyjna na rynku usług transportowych wymusza na przewoźnikach lotniczych określenie oczekiwań potencjalnych pasażerów. Opierając się na powyższych uwarunkowaniach, ustalono główny cel badawczy opracowania, zdefiniowano czynniki wpływające na wybór usługi transportu lotniczego. Na podstawie autorskich badań pierwotnych uszeregowano najważniejsze czynniki zachęcające do wyboru transportu lotniczego, czynniki zniechęcające, a także czynniki o charakterze neutralnym. Ponadto wskazano najważniejsze usługi dodatkowe wybierane przez pasażerów korzystających z polskich portów lotniczych. W ostatniej części artykułu przedstawiono zależność pomiędzy celem podróży a czynnikami zachęcającymi, neutralnymi i zniechęcającymi do wyboru usługi lotniczej.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2395
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back