Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec przedstawicielstwa związkowego

Jakub Szmit

Abstract

One of the areas that have changed as a result of the amendment of the Trade Union Act at the beginning of this year is the issue of the employer's obligation to provide certain information to the trade union. Due to the fact that this obligation is an element of the implementation of the constitutional principle of social partners' dialogue, it should be assessed as having significant axiological significance, and at the same time it is impossible not to notice its huge practical significance in order to enable the trade union representation at company level to perform properly. The article presents comments on the overall structure of this obligation, with particular emphasis on the importance of art. 28 of the Trade Union Act, as well as the conclusions and proposal de lege ferenda.
Author Jakub Szmit (FLA/DLL)
Jakub Szmit,,
- Department of Labour Law
Other language title versionsObligations concerning sharing of information of the employer towards the union representation
Journal seriesPraca i Zabezpieczenie Społeczne, ISSN 0032-6186, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
No11
Pages36-41
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishzwiązki zawodowe, zakładowa organizacja związkowa, zbiorowe prawo pracy, dialog społeczny
Keywords in Englishtrestablishment trade union organization, collective labour law, social dialogue
Abstract in PolishJedną z płaszczyzn, które uległy zmianom w wyniku nowelizacji ustawy związkowej z początkiem bieżącego roku, jest kwestia obowiązku pracodawcy przekazywania określonych informacji stronie związkowej. Ze względu na fakt, że obowiązek ten jest elementem realizacji konstytucyjnej zasady dialogu partnerów społecznych, należy go oceniać jako mający istotne znaczenie aksjologiczne, a jednocześnie nie sposób nie zauważyć jego olbrzymiego znaczenia praktycznego dla umożliwienia prawidłowego realizowania zadań przedstawicielstwa związkowego działającego u pracodawcy. W artykule zostały przedstawione uwagi dotyczące całokształtu konstrukcji tego obowiązku, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia art. 28 ustawy związkowej, oraz wnioski i propozycje de lege ferenda.
DOIDOI:10.33226/0032-6186.2019.11.5
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?