Wokół miejsca. Integracja i tożsamość mieszkańców Elbląga i okolic

Karolina Ciechorska-Kulesza

Abstract

Elbląg and its surroundings, that is region(s) of poorly developed distinctiveness, is characterized by the instability of its borders and numerous administrative reforms, which are a significant element of the complex processes of “ingrowing” and “being at home”. Besed on her own empirical studies which rely mainly on interviews with local leaders, the author presents the elements which contribute to the formation of place identity. The place turns out to be the category based on which the community is described, as well as its transformations, the degree of integration and social activity of its inhabitants. On the foundation of the place identity, a “new”, “modern” identity is built, one supposed to fill the “empty space” after 1945. The concept of place allows for avoiding the issue of naming the area in regional and local categories, resulting from, among other factors, the “artificiality” and “unnaturalness” of the region and particular subregions.
Autor Karolina Ciechorska-Kulesza (WNS / IFSiD / ZAS)
Karolina Ciechorska-Kulesza
- Zakład Antropologii Społecznej
Inne wersje tytułuAround the place. Integration and identity of the inhabitants of Elbląg and its surroundings
Tytuł czasopisma/seriiOpuscula Sociologica, ISSN 2299-9000, (B 7 pkt)
Rok wydania2017
Nr1 (19)
Paginacja47-58
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimmiejsce, tożsamość miejsca, Ziemie Zachodnie i Północne, aktywność społeczna
Słowa kluczowe w języku angielskimplace, place identity, Western and Northen Territories, social activity
Streszczenie w języku polskimElbląg i okolice, czyli region(y) o słabo wykształconej odrębności, cechuje niestabilność granic i liczne reformy administracyjne będące znaczącym elementem skomplikowanych procesów „wrastania” i „bycia u siebie”. Na podstawie własnych badań empirycznych opartych głównie na wywiadach z lokalnymi liderami autorka ukazuje elementy składające się na kształtowanie tożsamości miejsca. Miejsce okazuje się kategorią, na podstawie której opisywana jest zbiorowość, jej przekształcenia, a także stopień integracji i aktywność społeczna mieszkańców. Na fundamencie tożsamości miejsca budowana jest „nowa”, „współczesna” tożsamość, która ma zapełnić „pustą przestrzeń” po 1945 roku. Pojęcie miejsca pozwala uniknąć problematyczności nazywania owej przestrzeni w kategoriach regionalnych i lokalnych, wynikających między innymi ze „sztuczności” i „nienaturalności” regionu i poszczególnych subregionów.
DOIDOI:10.18276/os.2017.1-04
URL https://wnus.edu.pl/os/file/article/download/10810/43282.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)7
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?