Wokół miejsca. Integracja i tożsamość mieszkańców Elbląga i okolic

Karolina Ciechorska-Kulesza

Abstract

Elbląg and its surroundings, that is region(s) of poorly developed distinctiveness, is characterized by the instability of its borders and numerous administrative reforms, which are a significant element of the complex processes of “ingrowing” and “being at home”. Besed on her own empirical studies which rely mainly on interviews with local leaders, the author presents the elements which contribute to the formation of place identity. The place turns out to be the category based on which the community is described, as well as its transformations, the degree of integration and social activity of its inhabitants. On the foundation of the place identity, a “new”, “modern” identity is built, one supposed to fill the “empty space” after 1945. The concept of place allows for avoiding the issue of naming the area in regional and local categories, resulting from, among other factors, the “artificiality” and “unnaturalness” of the region and particular subregions.
Author Karolina Ciechorska-Kulesza (FSS / IPSJ / DSA)
Karolina Ciechorska-Kulesza,,
- Division of Social Anthropology
Other language title versionsAround the place. Integration and identity of the inhabitants of Elbląg and its surroundings
Journal seriesOpuscula Sociologica, ISSN 2299-9000, (B 7 pkt)
Issue year2017
No1 (19)
Pages47-58
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmiejsce, tożsamość miejsca, Ziemie Zachodnie i Północne, aktywność społeczna
Keywords in Englishplace, place identity, Western and Northen Territories, social activity
Abstract in PolishElbląg i okolice, czyli region(y) o słabo wykształconej odrębności, cechuje niestabilność granic i liczne reformy administracyjne będące znaczącym elementem skomplikowanych procesów „wrastania” i „bycia u siebie”. Na podstawie własnych badań empirycznych opartych głównie na wywiadach z lokalnymi liderami autorka ukazuje elementy składające się na kształtowanie tożsamości miejsca. Miejsce okazuje się kategorią, na podstawie której opisywana jest zbiorowość, jej przekształcenia, a także stopień integracji i aktywność społeczna mieszkańców. Na fundamencie tożsamości miejsca budowana jest „nowa”, „współczesna” tożsamość, która ma zapełnić „pustą przestrzeń” po 1945 roku. Pojęcie miejsca pozwala uniknąć problematyczności nazywania owej przestrzeni w kategoriach regionalnych i lokalnych, wynikających między innymi ze „sztuczności” i „nienaturalności” regionu i poszczególnych subregionów.
DOIDOI:10.18276/os.2017.1-04
URL https://wnus.edu.pl/os/file/article/download/10810/43282.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?