Zegar przemijania we wczesnej prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Panteistyczny mechanizm obrony przed czasem w powieści "Księżyc" wschodzi

Barbara Zwolińska

Abstract

n/a
Author Barbara Zwolińska (FL / PPP)
Barbara Zwolińska,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versionsClock passing in the early Iwaszkiewicz prose. Pantheistic mechanism of defence against time in the novel "The Moon Rises"
Pages217-227
Publication size in sheets1
Book Chojnowski Zbigniew, Kurządkowska Beata, Rzymska Anna (eds.): "W rytmie zegara..." : wokół zagadnień chronozoficznych, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ISBN 978-83-7299-964-1, 365 p.
Keywords in PolishJarosław Iwaszkiewicz, przemijanie, śmierć, zegar, czas
Keywords in EnglishJaroslaw Iwaszkiewicz, lapse, death, clock, time
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?