Porozumienie Transpacyficzne (TPP ) bez Stanów Zjednoczonych

Krystyna Żołądkiewicz

Abstract

The goal of this paper is to present changes in the Trans-Pacific Partnership (TPP) in the context of the decision of the United States to withdraw from the agreement, and to present an alternative solution in the form the TPP-11. It is an important issue because the TPP was aiming to unite 12 countries of Asia-Pacific region which plays a significant role in the world economy. Simultaneously, the TPP can serve as a model for other groupings in terms of quality of its provisions. The outcome of this paper was based on critical analysis of the literature of the subject and documents of the WTO and the TPP negotiations supplied by governments of countries participating in both the TPP and the TPP-11 negotiations. This paper is a part of the discussion on the trends in regionalism.
Author Krystyna Żołądkiewicz (FE / IIB)
Krystyna Żołądkiewicz,,
- Institute of International Business
Other language title versionsThe Trans-Pacific Partnership (TPP ) without The United States
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733], (B 9 pkt)
Issue year2017
No49/2
Pages105-115
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishTPP, TPP-11, RCEP, regionalizm, mega-grupowanie, międzyregionalne porozumienia handlowe, Azja
Keywords in EnglishTPP, TPP-11, RCEP, regionalism, mega-trade agreement, cross-regional trade agreements, Asia
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę przedstawienia zmian zachodzących w Porozumieniu Transpacyficznym (The Trans-Pacific Partnership – TPP) w kontekście wycofania się Stanów Zjednoczonych z członkostwa w tym ugrupowaniu oraz ukazania alternatywnego wyjścia, jakim ma być powołanie TPP-11. Jest to problem ważny, ponieważ TPP miało integrować gospodarki 12 państw regionu Azji-Pacyfiku, który odgrywa kluczową rolę w gospodarce światowej. Jednocześnie TPP może być wzorem dla innych ugrupowań ze względu na osiągniętą jakość wynegocjowanych klauzul. Badania przeprowadzono posługując się metodą opisową na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz publikacji i dokumentów WTO, rządów krajów uczestniczących w negocjacjach TPP i TPP-11. Opracowanie jest przyczynkiem do dyskusji nad regionalizmem azjatyckim.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.49/2-08
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/7120.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back