Wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 2001-2015

Agnieszka Pobłocka , Ewa Spigarska

Abstract

Insurance and reinsurance companies are obliged to create technical provisions. The change in these provisions is one of the main categories affecting directly technical result of insurance and reinsurance undertakings. The purpose of the article is to present the recognition of changes in technical provisions in the financial reporting of insurance and reinsurance undertakings and to present how the change in technical provisions had an impact on the financial result of insurance and reinsurance companies in Poland in 2001-2015. The aggregate financial data published by the Polish Financial Supervision Authority was used for statistical analyses. It was determined how the individual technical reserves changed during the analysed years, which in turn had a direct impact on the balance sheet and tax results of the insurance companies.
Author Agnieszka Pobłocka (FM / DS)
Agnieszka Pobłocka,,
- Department of Statistics
, Ewa Spigarska (FM / DA / FAU)
Ewa Spigarska,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsThe Influence of Technical and Insurance Reserves on Financial Results of Insurance Companies in Poland in 2001-2015
Journal seriesNauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, [], (B 14 pkt)
Issue year2017
No4 (33)
Pages73-88
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishzakłady ubezpieczeń, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wynik techniczny
Keywords in Englishinsurance companies, technical provisions, change in technical provisions, balance on technical account
Abstract in PolishZakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obligatoryjnie tworzą rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. Zmiana stanu tych rezerw jest jedną z podstawowych kategorii wpływającą bezpośrednio na wynik techniczny zakładów ubezpieczeń. Celem artykułu jest zaprezentowanie ujęcia zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz przedstawienie, jak zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wpływała na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w Polsce w latach 2001-2015. Do przeprowadzania analiz wykorzystano materiał wtórny – zagregowane dane finansowe z roczników rynku ubezpieczeń publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.
DOIDOI:10.15611/nof.2017.4.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=40968&from=publication
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?