Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie

Krystyna Żołądkiewicz

Abstract

The goal of this paper is to present a problem of a new trend in regionalism, such as creation of cross-regional trade agreements, especially in Asia-Pacific region. It is an important issue because trans- Pacific region plays a significant role in the world economy. RCEP agreement has been recently under negotiations aiming to unite 16 countries: 10 countries belonging to the group called ASEAN and Australia, China, India, Japan, Korea, and new Zealand (6 countries). The outcome of this paper was based on critical analysis of the literature of the subject and documents of the WTO and the RCEP negotiations supplied by participating countries. This paper is a part of the discussion on the trends in regionalism.
Author Krystyna Żołądkiewicz IHZ
Krystyna Żołądkiewicz,,
- Institute of International Business
Other language title versionsRCEP as an example of a new trend in regionalism
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460 [1733-2842]
Issue year2016
No3 (81)
Pages335-344
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRCEP, regionalizm, strefy wolnego handlu (FTAs), międzyregionalne porozumienie handlowe (C-RTA), WTO
Keywords in EnglishRCEP, regionalism, free trade areas (FTAs), cross-regional trade agreements (C-RTAs), WTO
Abstract in PolishW artykule podjęto problem nowego trendu w regionalizmie, jakim jest tworzenie międzyregionalnych porozumień handlowych, zwłaszcza w regionie Azji-Pacyfiku. Jest to problem ważny, ponieważ region transpacyficzny odgrywa coraz istotniejszą rolę w gospodarce światowej. Jednym z negocjowanych ugrupowań jest Porozumienie RCEP1, które ma zintegrować w tym regionie gospodarki 16 krajów: 10 państw należących do ugrupowania ASEAN oraz Australię, Chiny, Indie, Japonię, Koreę Płd. i Nową Zelandię (6 państw). Badania przeprowadzono posługując się metodą opisową na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz publikacji WTO, rządów uczestniczących krajów oraz dokumentów dotyczących negocjacji RCEP. Opracowanie jest przyczynkiem do dyskusji nad ekspansją regionalizmu.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.81-29
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/9982.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back