Demokracja partycypacyjna (na przykładzie Gdańska)

Jarosław Załęcki

Abstract

The article aims at formulating the diagnosis of the pro-civic stance among the Gdańsk dwellers, and of the participatory democracy at the local level. The article presents the empirical material obtained in sociological surveys conducted in Gdańsk in the years 2015–2016. The research reveals that the development of participatory democracy is hindered by the relatively low sense of ownership among the residents. Even though the available options of engaging in various forms of participation are fairly numerous, only a small fraction of the population believes they can influence the dealings of the Gdańsk city authorities. The cause of the status quo is twofold, the residents themselves show no interest in the public life and are socially passive, while the participatory solutions and procedures are shallow. In social practice, participation is frequently illusory, limited to marginal issues, and public opinion is merely expected to legitimise the earlier made decisions. Accordingly, the local authorities face a major task consisting in stimulating a proactive stance of the population on the one hand, and furthering perfection and development of varied forms of participatory democracy on the other hand.
Author Jarosław Załęcki (FSS / IPSJ / DAS)
Jarosław Załęcki,,
- Division of Applied Sociology
Other language title versionsParticipatory Democracy (on the Example of Gdańsk)
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2018
No19 (1)
Pages178-193
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishdemokracja partycypacyjna, społeczeństwo obywatelskie, samorząd lokalny, aktywność społeczna
Keywords in Englishparticipatory democracy, civic society, local authorities, active public engagement
Abstract in PolishCelem artykułu jest dokonanie diagnozy dotyczącej postaw obywatelskich mieszkańców Gdańska oraz demokracji partycypacyjnej na poziomie lokalnym. W artykule zaprezentowany został materiał empiryczny pochodzący z badań socjologicznych przeprowadzonych w latach 2015–2016 na terenie Gdańska. Wynika z nich, że w Gdańsku pewną barierą w rozwoju demokracji partycypacyjnej jest stosunkowo niewielkie poczucie podmiotowości mieszkańców. Mimo że mają oni dość duże możliwości uczestnictwa w różnych formach partycypacji, to jednak tylko niewielka ich część uważa, że ma wpływ na działania władz miasta w Gdańsku. Przyczyną tego stanu rzeczy jest nieprzejawianie zainteresowania życiem publicznym i bierność społeczna samych mieszkańców, jak również fasadowość rozwiązań i procedur partycypacyjnych. W praktyce społecznej partycypacja często ma charakter iluzoryczny, dotyczy spraw mało istotnych, a opinie obywateli mają jedynie legitymizować już wcześniej podjęte decyzje. Przed samorządem stoi ważne zadanie polegające z jednej strony na pobudzaniu aktywności społecznej mieszkańców, z drugiej zaś – na dalszym doskonaleniu i rozwijaniu różnych form demokracji partycypacyjnej.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/2802/2245
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back