Ekspansja inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Czechach

Agnieszka Stanowska-Hirsch

Abstract

The objective of this paper is to identify the trend in the investment activity of Polish companies in the Czech market and to evaluate this phenomenon. The research was carried out mainly on the basis of the analysis of statistical data, including data gathered by the National Bank of Poland, the Czech National Bank, and the Polish Central Statistical Office. Research shows that companies under the Polish capital control demonstrate greater interest in the Czech market than the ones under a foreign one. Horizontal, market-seeking oriented projects dominate among Polish investments in the Czech Republic. Polish investment projects developed in the Czech market can be classified as classic FDI.
Author Agnieszka Stanowska-Hirsch (FE / IIB)
Agnieszka Stanowska-Hirsch,,
- Institute of International Business
Other language title versionsInvestment expansion of Polish companies in the Czech Republic
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35/2
Pages392-406
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpolskie inwestycje bezpośrednie, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Czechy, ekspansja inwestycyjna
Keywords in EnglishPolish OFDI, foreign direct investment, Czech Republic, investment expansion
Abstract in PolishCelem opracowania jest określenie tendencji w aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw na rynku czeskim oraz ocena tego zjawiska. Badania przeprowadzono głównie na podstawie analizy danych statystycznych, w tym danych opracowywanych przez NBP, Czeski Bank Narodowy oraz GUS. Z badań wynika, że większe zainteresowanie rynkiem czeskim wykazywały przedsiębiorstwa pozostające pod kontrolą kapitału polskiego niż zagranicznego. Wśród inwestycji w Czechach dokonywanych przez polskie podmioty dominowały projekty typu horyzontalnego zorientowane na poszukiwanie nowych rynków zbytu. Działania inwestycyjne podejmowane na tym rynku przez polskie firmy były rzeczywistymi przedsięwzięciami gospodarczymi zaliczanymi do klasycznych BIZ.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.16.072.5653
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2107
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?