Aktywność allelopatyczna sinicy Synechococcus sp. i jej wpływ na naturalne zbiorowiska fitoplanktonu

Julia Tuszer , Kinga Dobosz , Dagmara Kulasa , Sylwia Śliwińska-Wilczewska

Abstract

Pikoplanktonowe sinice z rodzaju Synechococcus zostały uznane w ciągu ostatnich kilku lat za ważny składnik fitoplanktonu w większości oceanów. Pomimo dużego znaczenia ekologicznego morskiej sinicy Synechococcus, bardzo niewiele wiadomo na temat ich allelopatycznego wpływu na organizmy fitoplanktonowe. W pracy zbadano wpływ związków allelopatycznych na biomasę naturalnego zbiorowiska fitoplanktonu (wyrażoną, jako zawartość chlorofilu a i c) oraz liczbę komórek heterotroficznych bakterii. Badania przeprowadzano w próbach z pojedynczym i wielokrotnym dodaniem przesączu uzyskanym z pikoplanktonowych sinic Synechococcus sp. Wykazano, że Synechococcus sp. miał największy wpływ na biomasę środowiskowej próby planktonowej po wielokrotnym dodaniu przesączu. Stwierdzono również, że po wielokrotnym dodaniu przesączu liczba bakterii znacznie się zwiększyła. Z drugiej strony, wykazano, że pojedyncze dodanie przesączu nie miało wpływu na liczebność bakterii heterotroficznych. Badania wykazały, że aktywność allelopatyczna pikoplanktonowej sinicy Synechococcus sp. to prawdopodobnie jedna z jej głównych strategii konkurencyjnych, mająca wpływ na niektóre, współistniejące ze sobą gatunki fitoplanktonu w ekosystemach wodnych.
Author Julia Tuszer (FOG / IO)
Julia Tuszer,,
- Institute of Oceanography
, Kinga Dobosz (FOG / IO)
Kinga Dobosz,,
- Institute of Oceanography
, Dagmara Kulasa (FOG / IO)
Dagmara Kulasa,,
- Institute of Oceanography
, Sylwia Śliwińska-Wilczewska (FOG / IO / DMEF)
Sylwia Śliwińska-Wilczewska,,
- Division of Marine Ecosystems Functioning
Journal seriesTutoring Gedanensis, ISSN , e-ISSN 2451-1862, (0 pkt)
Issue year2017
Vol2
Pages15-22
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishallelopatia, ekosystem wodny, pikoplanktonowe sinice, środowiskowa próba planktonowa, Synechococcus sp.
URL http://www.tutee.ug.edu.pl/v2art/
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 26-02-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 26-02-2018, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back