Nadzieja i wzrost potraumatyczny u anonimowych alkoholików

Ewelina Nowicka , Wioletta Radziwiłłowicz

Abstract

Alcohol dependence syndrome is a specific type of crisis often occurring with trauma features and/or after trauma. Under the influence of alcohol, an individual can hurt their loved ones, violates the law and violates social norms. The whole process from the beginning of the development of addiction, through the acute phase of drinking, to the process of working on oneself, is a difficult stage in the life of the individual, felt as an experience of crisis and even trauma. Psychological research carried out by the authors point to the positive consequences of these experiences, and even posttraumatic growth, provided that the addict is involved in the therapeutic process. Community relations play the important role in the process of change and maintaining abstinence. The analysis of the research results showed that involvement in the Alcoholics Anonymous community and hope are condu- cive to growth changes.
Author Ewelina Nowicka (FSS/IPsych)
Ewelina Nowicka,,
- Institute of Psychology
, Wioletta Radziwiłłowicz (FSS/IPsych/DDPP)
Wioletta Radziwiłłowicz,,
- Division of Developmental Psychology and Psychopathology
Other language title versionsHope and posttraumatic growth among alcoholics anonymous
Pages191-212
Publication size in sheets1.25
Book Senejko Alicja, Czapiga Alina (eds.): Oswojenie traumy: przegląd zagadnień, Psychologia Traumy, 2020, Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-83-8095-767-1, [978-83-8095-769-5], 254 p.
Keywords in Polishwspólnota AA, wzrost potraumatyczny, nadzieja podstawowa
Abstract in PolishSpecyficznym rodzajem kryzysu, nierzadko o cechach traumy albo i po traumie, jest zespół zależności alkoholowej. Pod wpływem alkoholu jednostka może krzywdzić swoich bliskich, naruszać prawo i łamać normy społeczne. Cały proces uzależnienia: od początku jego rozwoju przez ostrą fazę picia do etapu pracy nad sobą, jest trudny w życiu jednostki, odczuwany jako doświadczenie kryzysu, a nawet traumy. Przeprowadzone przez autorki badania psychologiczne wskazują na pozytywne konsekwencje tych przeżyć, a nawet wzrost potraumatyczny, pod warunkiem zaangażowania osoby uzależnionej w proces terapeutyczny. Ważną rolę w procesie zmian i utrzymaniu abstynencji odgrywają relacje wspólnotowe. W przeprowadzonej analizie wyników badań wykazano, że zaangażowanie w działalność wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz nadzieja sprzyjają wystąpieniu zmian wzrostowych.
Languagepl polski
File
Nowicka_Ewelina_Nadzieja_wzrost_potraumatyczny_2020.pdf 7,68 MB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?