Ochrona danych osobowych w branży e-commerce w Polsce

Olga Dębicka , Adam Borodo , Jacek Winiarski

Abstract

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie stosowane jednolicie i bezpośrednio w całej Unii Europejskiej, obligując tym samym przedsiębiorców działających w Polsce, w tym w obszarze e-commerce, do dostosowania się do nowych regulacji. W artykule dokonano analizy wyzwań oraz konsekwencji, jakie wnosi zmiana przepisów w zakresie ochrony danych osobowych do branży e-commerce, pokazując tym samym, w jaki sposób przepisy rozporządzenia wpłyną na świadczenie usług drogą elektroniczną. W artykule uwzględniono główne obszary zmian, w tym mody kację konstrukcji zgody na przetwarzanie danych, zwiększenie kontroli nad danymi osobowymi, informowanie o naruszeniach ochrony danych oraz warunki dopuszczalności przekazywania danych do państwa trzeciego. W tym celu wykorzystano badania literaturowe oraz metodę intuicyjną. Przeprowadzono również pilotażowe badania wśród przedsiębiorców świadczących usługi e-commerce w województwie pomorskim, posługując się przy tym metodą wywiadu pogłębionego w modelu CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) oraz poprzez pojedynczy mailing CAWI (Computer-Assisted Web Interview).
Author Olga Dębicka (FE / IMTST)
Olga Dębicka,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Adam Borodo (FE / IMTST)
Adam Borodo,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Jacek Winiarski (FE / IMTST)
Jacek Winiarski,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
Other language title versionsData protection in e-commerce sector
Journal seriesStudia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, ISSN 2080-6302, (B 7 pkt)
Issue year2017
No14
Pages145-157
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishochrona danych osobowych, e-commerce
Keywords in Englishdata protection, electronic commerce
DOIDOI:10.26881/sim.2017.4.08
URL studiaimaterialy.pl/wp-content/uploads/2018/01/debicka_borodo_winiar-1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?