Kilka uwag o rejestracji kandydatów oraz kampanii wyborczej w wyborach prezydenta Republiki Czeskiej

Piotr Uziębło

Abstract

The introduction of general presidential elections in the Czech Republic strengthened the position of the head of state, though this did not entail a change in its constitutional powers. It also created the possibility of winning candidates who do not have the support of parliamentary political parties. However, the candidature application can be made by members of parliament or voters. Candidates must gather 50,000 signatures from citizens, or the support of twenty Deputies or ten Senators. The Ministry of Interior verifies the application and registries candidates. The electoral campaign in the presidential election may be conducted by both candidates and registered third persons. The election law has regulated its course liberally, among other things, without providing election silence. The main restriction is the campaign spending limit. No candidate may spend more than 40,000,000 CZK, except candidates who advance to the second round (they may spend 50,000,000 CZK).
Author Piotr Uziębło (FLA / DCLPI)
Piotr Uziębło,,
- Department of Constitutional Law and Political Institutions
Other language title versionsA few comments about the registration of candidates and the election campaign in the election of the president of the Czech Republic
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, ISSN 0208-6069, (B 4 pkt)
Issue year2018
Vol84
Pages85-97
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishwybory Prezydenta Republiki Czeskiej, kampania wyborcza, zgłaszanie kandydatów, wybory bezpośrednie, finansowanie kampanii wyborczej
Keywords in Englishelections of the President of the Czech Republic, election campaign, registration of candidates, direct elections, campaign finance
Abstract in PolishWprowadzenie powszechnych wyborów prezydenckich w Republice Czeskiej umocniło pozycję głowy państwa, choć nie pociągnęło to za sobą zmiany jego konstytucyjnych uprawnień. Stworzyło to również możliwość wygrania przez kandydatów, którzy nie mają poparcia parlamentarnych partii politycznych. Jednakże kandydatów mogą jednak zgłaszać członkowie parlamentu lub wyborcy. Kandydaci muszą zebrać 50 000 podpisów obywateli lub wsparcie dwudziestu posłów lub dziesięciu senatorów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych weryfikuje zgłoszenia i rejestruje kandydatów. Kampania wyborcza w wyborach prezydenckich może być prowadzona zarówno przez kandydatów, jak i przez zarejestrowane osoby trzecie. Prawo wyborcze uregulowane jest liberalnie i między innymi nie przewiduje ciszy wyborczej. Głównym ograniczeniem jest limit wydatków na kampanię. Żaden kandydat nie może wydać więcej niż 40 000 000 CZK, z wyjątkiem kandydatów, którzy przejdą do drugiej rundy (mogą wydać 50 000 000 CZK).
DOIDOI:10.18778/0208-6069.84.06
URL https://doi.org/10.18778/0208-6069.84.06
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?