Uwarunkowania pełnienia ról kierowniczych w latach 1997-2000 i 2011-2014. Struktura i kierunki zmian

Ryszard Rutka , Małgorzata Czerska

Abstract

n/a
Author Ryszard Rutka ZSZ
Ryszard Rutka,,
- Division of Management Systems
, Małgorzata Czerska ZSZ
Małgorzata Czerska,,
- Division of Management Systems
Journal seriesNauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803
Issue year2016
No2 (27)
Pages139-150
Keywords in Polishuwarunkowania pracy kierowniczej, warunki organizacyjne, kompetencje podwładnych, pozycja kierownika w organizacji
Keywords in Englishdeterminants of managerial work, organizational conditions, competences of subordinate, position of manager in organization
DOIDOI:10.15611/noz.2016.2.12
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32242
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back