O patriotyzmie, patriotach i wartościach patriotycznych w rozmowach z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Refleksje na marginesie pewnej pracy magisterskiej

Dorota Krzemińska

Abstract

The presented paper refers to a student’s qualitative research conducted in the master’s thesis. It was devoted to a poorly recognized problem of patriotic values in adults with intellectual disabilities. It is therefore the more to be regretted that really methodical research on this problem is rarely undertaken, especially within the group of adults with moderate and severe intellectual disability. Thus, it has been found desirable to report the findings of a student’s study. Unfortunately, performing of this task was thwarted by a sudden and untimely death of a student, shortly after her final exams at the university. Being a supervisor of this particular master’s thesis, I decided to write a paper somehow in behalf of a student, but to show some excerpts from herresults section in my own perspective and following my individual way. I intended to describe how adults with intellectual disability view and communicate meanings ascribed to patriots /being a patriot; how do they manage with the concept of patriotism and patriotic values. The issueappears especially important in the context of adults’ with intellectual disabilities access to social, employment and civic pursuits withinactive supporting their full inclusion and participation in social and civic life.
Author Dorota Krzemińska (FSS / IE / DSpecE)
Dorota Krzemińska,,
- Division of Special Education
Other language title versionsOn patriotism, patriots and patriotic values in conversations with adults with intellectual disabilities. Reflections on the margins of a particular master’s thesis
Journal seriesNiepełnosprawność. Półrocznik naukowy, ISSN 2080-9476, (B 11 pkt)
Issue year2017
No26
Pages58-83
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishświat wartości patriotycznych, osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, badania jakościowe
Keywords in Englishpatriotic values, adults with intellectual disabilities, qualitative research
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano fragmentaryczne wyniki badań jakościowych przeprowadzonych przez studentkę w ramach jej własnej pracy magisterskiej, której przedmiotem był świat wartości patriotycznych dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ta problematyka bywa rzadko podejmowana w eksploracjach naukowych poświęconych grupie dorosłych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, stąd też pomysł, aby badania autorki pracy magisterskiej opublikować. Niestety, przedwczesna i nagła śmierć dziewczyny wkrótce po egzaminie magisterskim zniweczyła realizację tego przedsięwzięcia. Jako promotorka tej pracy magisterskiej postanowiłam, niejako w imieniu studentki, częściowo wykorzystać wyniki jej badań oraz przybliżyć je, nadając jakkolwiek wybranym z całości fragmentom materiału empirycznego własny, bardziej indywidualny ogląd i sposób prezentacji. Intencją zaprojektowanego własnego tekstu było wyzyskanie narracji badanych kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną i pokazanie tego, jak widzą i opowiadają o patriotyzmie, patriotach/byciu patriotą, wartościach patriotycznych. Interesującym wydaje się także spojrzenie na osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jako podmioty, które „radzą sobie” z niełatwą materią patriotyzmu, zwłaszcza w kontekście obywatelskiego modelu wsparcia (społecznego).
URL https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archiwum-pdf/niepelnosprawnosc26.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back