Biblical and psychoanalytic allegory in Jane White's "Quarry"

Karol Chojnowski

Abstract

This article attempts to prove that Jane White’s novel Quarry is centred around two interrelated allegories: biblical and psychoanalytic. The characters lend themselves to allegorical interpretation either as equivalents of biblical figures or as representations of psychoanalytic concepts. It is argued that the overlapping of the biblical and psychoanalytic allegories produces a radical revision of Freud’s view on religion. Freud believed that all religious behaviour stems from the Oedipus complex; Quarry, this article claims, relates the Oedipus complex not to the origin of faith but to its loss. The article also discusses Quarry’s ideological ambiguity in its attitude towards religion and suggests what this ambiguity derives from.
Author Karol Chojnowski (FL)
Karol Chojnowski,,
- Faculty of Languages
Other language title versionsBiblijna i psychoanalityczna alegoria w powieści "Quarry" Jane White
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Issue year2018
No14/2
Pages31-53
Publication size in sheets1.19
Keywords in PolishFreud, Jane White, kompleks Edypa, nieświadomość, postać mesjańska, Quarry, religia
Keywords in EnglishChrist-like figure, Freud, Jane White, Oedipus complex, Quarry, religion, Unconscious
Abstract in PolishW niniejszym artykule staram się udowodnić, że powieść Jane White pt. Quarry skoncentrowana jest wokół dwóch powiązanych alegorii: biblijnej oraz psychoanalitycznej. Bohaterów powieści można zinterpretować alegorycznie, bądź to jako odpowiedniki postaci biblijnych, bądź to jako przedstawienia pojęć psychoanalitycznych. Twierdzę też, że nałożenie na siebie alegorii biblijnej oraz psychoanalitycznej prowadzi do radykalnej rewizji poglądów Freuda na religię. Freud wierzył, że zachowania religijne mają swe źródło w kompleksie Edypa; powieść Quarry, jak usiłuję wykazać, wiąże kompleks Edypa nie z pochodzeniem wiary, lecz z jej utratą. W artykule omawiam także ideologiczną dwuznaczność powieści Quarry w odniesieniu do religii oraz czynniki decydujące o tej dwuznaczności.
URL https://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/33797/files/beyond_philology_no_14_2_final_version.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back