ATP-pension fund's investments and consumption in Sweden 1961-1994. Past example, but problem still not resolved

Marcin Brycz

Abstract

Sweden at the beginning of the 1990s was overtaken by the financial and housing market crisis. Economists claim that Swedish example is similar to the 2008 global financial crisis. It is also postulated that aberrant consumption pattern was observed in Sweden in the late 1980’s. In this research I investigate the impact of the ATP-pension funds investment on the consumption in Sweden over the period since its creation to the Swedish financial crisis (1961–1994). The analysis is divided in two steps: in the first one pure consumption model is augmented by the ATP pension funds investment. ATP investments are assigned to three groups: Swedish Company Shares, Government Bonds and Housing Market Securities. The second goal is to find the true determinants of the consumption. Using Bayesian inference I show that pension funds investment in the housing market assets spurs excess consumption, so decrease net savings.
Author Marcin Brycz (FE / DMicro)
Marcin Brycz,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsInwestycje funduszy emerytalnych ATP a konsumpcja w Szwecji (1961-1994). Miniony przypadek, lecz problem wciąż aktualny
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No451
Pages40-51
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishfundusze emerytalne, konsumpcja, inwestycje, BMA, Szwecja
Keywords in Englishpension funds, consumption, investments, BMA, Sweden
Abstract in PolishNa początku lat 90. XX w. Szwecja doświadczyła silnego kryzysu finansowego, który także przejawiał się turbulencjami na rynku nieruchomości. Ekonomiści uważają, że szwedzki przykład jest dość podobny do globalnego kryzysu finansowego z 2008 r. Uważa się także, że pod koniec lat 80. XX w. w Szwecji wystąpiła nadmierna konsumpcja. W niniejszym opracowaniu badano wpływ inwestycji szwedzkich funduszy emerytalnych ATP na konsumpcję w latach 1961–1994. Z zastosowanej metodologii bayesowskiej wynika, że bardzo prawdopodobnym predyktorem konsumpcji są inwestycje funduszy ATP w papiery hipoteczne. Z problemów Szwecji, które powstały w II poł. XX w., można wyciągnąć wciąż aktualne wnioski dla lokowania inwestycji z przymusowych oszczędności zgromadzonych w funduszach emerytalnych. Inwestycje funduszy w rynek nieruchomości powodowały wzrost „czystej” konsumpcji, wzrost zadłużenia i tym samym spadek oszczędności netto.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.451.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/35981/Brycz_ATP_Pension_Funds_Investments_And_Consumption_2016.pdf
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?