Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska na polskich obszarach morskich

Maciej Tarkowski

Abstract

The article is an attempt to answer the questions whether the Polish marine environment is sufficiently protected against hazards and environmental pollution. The basic methodology applied in the study is induction based on the studied material considered the most productive, by formulating scientific research generalisations, in answering the question. The study analysed results of research conducted up to date, statistical data and reports on counteracting hazards. The Baltic Sea is a water basin with heavy shipping traffic. Thus, incidents take place that lead to environmental pollution. Relevant services of Baltic States, including Poland, ensure infrastructure limiting the consequences of such incidents. However, experience up to date indicates that the effectiveness of their action in the case of bigger threats is limited. In order to improve effective operations, Poland is planning to introduce .a specialised service unit for combating marine environmental hazards.
Author Maciej Tarkowski KGRR
Maciej Tarkowski,,
- Department of Regional Development Geography
Other language title versionsCounteracting hazards and environmental pollution in Polish marine zone
Journal seriesProblemy Transportu i Logistyki, ISSN 1644-275X, e-ISSN 2353-3005
Issue year2016
No4 (36)
Pages105-114
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishMorze Bałtyckie, służba SAR, zagrożenia i zanieczyszczenia środowiska morskiego
Keywords in EnglishBaltic Sea, hazards and marine pollution, marine search and rescue service
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy polskie obszary morskie są wystarczająco chronione przed zagrożeniami i zanieczyszczeniami środowiska morskiego. Jako zasadniczą metodę badań umożliwiającą odpowiedź na to pytanie wykorzystano indukcję, formułując uogólnienia naukowo-badawcze na podstawie przeanalizowanego materiału. Pod uwagę wzięto wyniki dotychczasowych badań, dane statystyczne, a także sprawozdania z akcji zwalczania zagrożeń. Morze Bałtyckie jest akwenem intensywnego ruchu żeglugowego, mają więc na nim miejsce liczne zdarzenia prowadzące do zanieczyszczenia jego środowiska. Służby państw nadbałtyckich, w tym Polski, dysponują infrastrukturą umożliwiającą ograniczenie skutków takich wypadków, jednak dotychczasowe doświadczenia wskazują, że skuteczność zwalczania większych zagrożeń jest ograniczona. Aby podnieść efektywność działań w Polsce, planuje się wprowadzenie do służby kolejnej specjalistycznej jednostki do zwalczania zagrożeń dla środowiska morskiego.
DOIDOI:10.18276/ptl.2016.36-11
URL https://wnus.edu.pl/ptil/file/article/download/5455.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back