Zastosowanie metody wnioskowania przez analogię w zakresie prognozowania transportowego wykorzystania drogi wodnej dolnej Wisły

Ryszard Rolbiecki

Abstract

In the article, the nature of analogy conclusion method and its position intaxonomy of economic forecasting methods is presented. The method is consideredto be the base of possible transport deployment of Lower Vistula waterway forecasting.The Elbe waterway was recognized as a variable for the forecast. On the basis ofthe observer tendencies related to the role of Elbe river in the goods transportation, itmay be assumed that, given a certain level of deployment, The Lower Vistula waterwaymight play a comparable role in Polish transport system.
Author Ryszard Rolbiecki (FE / DTP)
Ryszard Rolbiecki,,
- Department of Transportation Policy
Other language title versionsThe analogy conclusion method in the process of forcasting of transport deployment of Lower Vistula waterway
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No62
Pages351-361
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW artykule przedstawiono istotę metody prognozowania przez analogię oraz jej miejsce w systematyce metod prognozowania gospodarczego. Metodę tę uznano za podstawę prognozowania możliwości transportowego wykorzystania drogi wodnej dolnej Wisły. Jako zmienną do ustalenia prognozy uznano drogę wodną Łabę. Na podstawie zaobserwowanych tendencji w zakresie roli Łaby w przewozach ładunków można założyć, że po odpowiednim zagospodarowaniu, podobną rolę w systemie transportowym Polski mogłaby odegrać droga wodna dolna Wisła.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2395
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back