Metoda adaptacyjna w przydziale maksymalnych czasów usuwania awarii sieci teleinformatycznych

Tomasz Gliński

Abstract

Failures are an important problem of any network. There are no trouble-free networks, and the primary challenge facing administrators and managers of any network is to minimize outages caused by failures. The aim of the study is to develop an adaptive method for defining network recovery time which would eliminate the drawbacks of currently applied solutions. The hypothesis of the article is the statement that adaptive solution provides extra time to restore the correct operation of the network elements while allowing for precise achievement of the required availability.
Author Tomasz Gliński (FM)
Tomasz Gliński,,
- Faculty of Management
Other language title versionsAdaptive method in the allocation of maximum troubleshooting times of network failures
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol14
No1
Pages99-118
Publication size in sheets1
Keywords in Polishdostępność sieci, modele dysponenckie, awaryjność, prawdopodobieństwo awarii, metoda adaptacyjna
Keywords in Englishnetwork availability, dispatching models, network failures, probability of failure, adaptive method
Abstract in PolishIstotnym problemem każdej sieci są awarie. Nie istnieją sieci bezawaryjne, zaś podstawowym wyzwaniem stojącym przed administratorami i zarządcami sieci teleinformatycznych jest minimalizacja ich skutków. Celem artykułu jest opracowanie metody adaptacyjnej, wyznaczającej czas przywrócenia dostępności sieci, pomijającej mankamenty aktualnie stosowanych rozwiązań. Hipotezą stawianą w artykule jest stwierdzenie, iż rozwiązanie adaptacyjne określa rezerwę czasu na przywrócenie poprawności działania sieci i pozwala na precyzyjne osiągnięcie wymaganego współczynnika jej dostępności.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2016_1_6.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back