Wybrane bariery rozwoju nauk o zarządzaniu

Ryszard Rutka , Małgorzata Czerska

Abstract

n/a
Author Ryszard Rutka (FM / IOM / DMS)
Ryszard Rutka,,
- Division of Management Systems
, Małgorzata Czerska (FM / IOM / DMS)
Małgorzata Czerska,,
- Division of Management Systems
Other language title versionsChosen barriers of management sciences development
Pages223-236
Publication size in sheets0.8
Book Osbert-Pociecha Grażyna, Nowosielski Stanisław (eds.): Meandry teorii i praktyki zarządzania : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Jana Lichtarskiego, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, ISBN 978-83-7695-578-0, 328 p.
Keywords in Polishistota zarządzania, tożsamość zarządzania jako dyscypliny naukowej, bariery rozwoju nauk o zarządzaniu, niedoskonałości metod zarządzania oferowanych przez naukę
Keywords in Englishessence of management, identity of management as a science, barriers of development of management sciences, imperfections of management methods offered by science
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-12-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back